Monitoring reforme javne uprave (PARM)

Trajanje projekta: 2014. - 2018.

Nosilac projekta: Transparency International BiH

Partner u projektu: Centar za istraživačko novinarstvo

Opšti cilj projekta Monitoring reforma javne uprave (PARM) je doprinijeti boljoj provedbi Strategije reforme javne uprave i većem učešću organizacija civilnog društva u reformskim procesima, s  ciljem stvaranja  transparentnije, efikasnije i djelotvornije javne uprave koja je od koristi za sve građane.

Cilj projekta je i ukazati na  neposrednan i konkretan uticaj provedbe reforme javne uprave, kao i utvrditi napredak u provedbi glavnih ciljeva institucionalne reforme i reforme javne uprave

TI BiH i CIN žele kroz projekat podržati provedbu Strategije reforme javne uprave kroz aktivno uključivanje organizacija civilnog društva i pružanje nezavisnog monitoringa reforme javne uprave, sa fokusom na rezultate i i evaluaciju provedbe reforme, kroz  aktivnosti usmjerene na povećanje svijesti i  stvaranje artikulisanih zahtjeva za dobro upravljanje i učinkovitu i djelotvornu javnu upravu kod svih relevantnih sudionika i građana.

Projekat se sastoji od dvije komponente:

1) Monitoring praćenja rezultata i evaluacija provođenja Strategije za reformu javne uprave –Uspostavljenje mehanizama praćenja rezultata i evaluacije efekata reforme javne uprave na građane i privatni sektor, time doprinoseći povećanju uticaja civilnog društva na reformske procese i izgradnji održivog partnerstva između organizacija civilnog društva s jedne strane i između institucija odgovornih za implemnetaciju mjera predviđenih Strategijom za reformu javne uprave

2) Obrazovanje i povećanje svijesti  o procesima reforme javne uprave – TI BiH i CIN će kroz istraživačke priče i javne događaje, nastojati ojačati svijest i važnost o pitanjima koje tretira Strategija za reformu javne uprave među svim relevantnim sudionicima u procesu (javne institucije, organizacije civilnog društva, mediji, građani).

U okviru ovih aktivnosti, TI BiH I CIN će se u istraživanjima i evaluaciji fokusirati na tri oblasti:

  1. upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi,
  2. upravljanje javnim finansijama i
  3. transparentnost, odgovornost i integritet.

 

PARM Newsletter I

PARM Newsletter I

PARM Newsletter II

PARM Newsletter II

PARM Newsletter III

PARM Newsletter III

PARM Newsletter IV

PARM Newsletter IV

PARM Newsletter V

PARM Newsletter V

PARM Newsletter V

PARM Newsletter VI

 

Izvještaji

Upravljanje ljudskim potencijalima Javne finansije Transparentost, odgovornost i integritet Godina
Monitoring Izvjestaj HRM Monitoring Izvjestaj Javne Finansije Monitoring transparentnost, odgovornosti i integritet 2017
Monitoring Izvjestaj HRM Monitoring Izvjestaj Javne Finansije Monitoring transparentnost, odgovornosti i integritet 2016
Monitoring HRM Monitoring Javne Finansije Monitoring transparentnost, odgovornosti i integritet 2015

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom