26 02

TI BiH organizuje „Open Government Café“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), organizuje „Open Government Café“.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom