24 10

Poziv: TI BiH Akademija političkog osnaživanja žena 2016. – Banja Luka

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju političkog osnaživanja žena (TI BIH Akademija). U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznice će se moći upoznati sa temama: Učešće žena u politici (Predavačica: Tanja Topić) Uloga integriteta i transparentnosti u politici (Predavač: Srđan Blagovčanin) Liderstvo i politika (Predavačica: Edita Miftari) Osnovni cilj TI

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555

Online prijava