11 03

Prezentacija rezultata trećeg monitoringa reforme javne uprave

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) u saradnji sa projektom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave“.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom