27 07

Depolitizacija kao prioritet reforme javne uprave

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Transparency International u BiH (TI BiH), pozdravljaju osnovne principe sadržane u konačnom Prijedlogu Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo. Imajući u vidu izrazito negativne trendove u pogledu reformiranja državne službe na drugim nivoima u BiH, navedeni Zakon, iako sadrži nekoliko spornih i nedorečenih odredbi, predstavlja blagi napredak u smislu

20 06

TI BiH prezentuje regionalna iskustva u sklopu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženim za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), organizuje konferenciju na kojoj će biti prezentovana iskustva zemalja iz regiona koje su članice iste inicijative, ali i rezultati rada civilnog društva na definisanju prijedloga mjera za prvi Akcioni plan

 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/04/Procjena-stanja-spremnosti-na-otvorene-podatke-u-FBIH-mart-2016
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/04/Procjena-stanja-spremnosti-na-otvorene-podatke-u-FBIH-mart-2016-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/04/Procjena-stanja-spremnosti-na-otvorene-podatke-u-FBIH-mart-2016-pdf-image-212x300.jpg
  Procjena stanja spremnosti na otvorene podatke u Federaciji...
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-Izvjestaj-o-upravljanju-ljudskim-potencijalima-u-2015.g
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-Izvjestaj-o-upravljanju-ljudskim-potencijalima-u-2015.g-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-Izvjestaj-o-upravljanju-ljudskim-potencijalima-u-2015.g-pdf-image-212x300.jpg
  Monitoring rezultata reforme javne uprave u oblasti upravljanja...
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/04/TI-BIH-monitoring-rezultata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-transparentnosti-odgovornosti-i-integriteta-2014_2015
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/04/TI-BIH-monitoring-rezultata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-transparentnosti-odgovornosti-i-integriteta-2014_2015-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/04/TI-BIH-monitoring-rezultata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-transparentnosti-odgovornosti-i-integriteta-2014_2015-pdf-image-212x300.jpg
  Monitoring rezultata reforme javne uprave u oblasti transparentnosti,...
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-rezltata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-javnih-finansija-2015.g
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-rezltata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-javnih-finansija-2015.g-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/04/Monitoring-rezltata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-javnih-finansija-2015.g-pdf-image-212x300.jpg
  Monitoring rezultata reforme javne uprave u oblasti javnih...
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/04/Integritet-vs-korupcija
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/04/Integritet-vs-korupcija-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/04/Integritet-vs-korupcija-pdf-image-212x300.jpg
  Integritet vs Korupcija
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Visoko-FIN2
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Visoko-FIN2-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Visoko-FIN2-pdf-image-212x300.jpg
  Analiza političke volje općina Visoko
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Travnik-FIN2
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Travnik-FIN2-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Travnik-FIN2-pdf-image-212x300.jpg
  Analiza političke volje općina Travnik
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Teslic-FIN2
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Teslic-FIN2-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Teslic-FIN2-pdf-image-212x300.jpg
  Analiza političke volje opština Teslić
 • $tempSlika = wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Stari-Grad-Sarajevo-FIN2
  $slikaFajl = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Stari-Grad-Sarajevo-FIN2-pdf-image.jpg
  $slikaSaDimenzijama = /wp-content/uploads/2016/03/LIS-A4-Stari-Grad-Sarajevo-FIN2-pdf-image-212x300.jpg
  Analiza političke volje općina Stari Grad Sarajevo

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555