23 06

Izvještaj o praćenju suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela

U periodu 15.11.2016. do 15.05.2017. godine studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije zajedno sa svojim kolegicama i kolegama sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uz svesrdnu podršku Ambasade SAD u BiH, pratili su dvanaest suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela na Sudu BiH te Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu.

20 06

Javna preduzeća RS na medije i kafanu potrošili 4,3 miliona KM

Istraživanje portala CAPITAL.ba i Transparency International u Bosni i Hercegovini „Oni su zaista pojeli nosorozi i žirafe“   BANJALUKA – Jedanaest javnih preduzeća u Republici Srpskoj potrošilo je za tri godine 3,2 miliona maraka za reprezentacije i 1,1 miliona maraka na medijska oglašavanja. Najveće pojedinačne troškove napravile su Šume Srpske koje su pojele, popile i

13 06

Pravosuđe u BiH ponovo dokazalo da uvijek može gore

Pravosuđe u BiH već 8 godina pokazuje konstantan pad efikasnosti u procesuiranju korupcije, što je vidljivo kroz smanjenje broja prijava, pokrenutih istraga, optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela. Skoro dvije trećine sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, a Sud BiH u dvije godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom