Public administration

Najbitnije načelo u radu javne uprave je načelo zakonitosti jer svi organi javni uprave osnivaju se zakonom i svoje poslove moraju obavljati u skladu sa zakonom. Sveobuhvatan sistem kontrole javne uprave (unutrašnja kontrola, sudska, parlamentarna) neophodan je zbog velikog broja poslova od javnog značaja što su u njihovoj nadležnosti. To su normativne djelatnosti, odlučivanje o pravima i obavezama učesnika u postupku, vođenje politike razvoja, ali i mnogobrojni drugi stručni poslovi.  Kao dio izvršne vlasti ogani javne uprave su odgovorni pred zakonodavnim organima što je jedan od najvažnijih oblika kontrole zakonitosti rada.

Javna uprava obuhvata ministarstva, organe uprave, upravne organizacije, ali i sve druge subjekte kojima su povjerena javna ovlašćenja. Od poštivanja načela zakonitosti, kao osnovnog načela u radu uprave, zavisi vladavina prava, a usko sa zakonitim radom povezano je i pitanje javnosti rada koje se visoko vrednuje i tiče se pitanje slobodnog pristupa informacijama. Najvažniji izazovi javne uprave danas su pitanje profesionalnosti, departizacije i depolitizacije, ali potreba da se ustanovi javnost rada kao osnovni kriterijum i da se javni organi pretvore u efikasni javni servis dostupan svim građanima prema jednakim uslovima.

U Bosni i Hercegovini na snazi je više zakona koji se odnose na rad javne uprave, a neki od najbitnijih su Zakon o upravi Bosne i Hercegovine, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o republičkoj upravi, Zako o javnoj upravi Brčko distrikta, Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske, Zakon o upravnom postupku BiH, Zakon o upravnom postupku FBiH.

 

 

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom