Pravna pomoć

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transprency Internationala Bosne i Hercegovine (ALAC projektat) osnovan je krajem 2003. godine i usmjeren je na pružanje besplatne pravne pomoći građanima i pravnim licima. Cilj Centra je dati praktične i korisne  pravne savjete svim licima koja se obrate TI BiH-u, ali i pratiti rad nadležnih institucija, naročito u slučajevima koji se odnose na korupciju. Na ovaj način građani se žele podstaći da se bore za svoja prava i predočiti im alternativni načini borbe protiv korupcije i sva pravna sredstva koja im stoje na raspologanju. Aktivnim praćenjem rada postupajućih organa ne dopušta se da eventualno protivpravno i samovoljno ponašanje prođe neopaženo.

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije radi i na iznalaženju odgovarajućih institucionalnih reformi i kvalitetnijih zakonskih rješenja u oblasti antikorupcije politike, sarađujući sa predstavnicima vlasti, ali imajuću prevashodno u vidu primjedbe i prijedloge na rad institucija koje mu građani svakodnevno šalju.

Građani se Centru mogu obrati putem besplatne telefonske linije (0800-55555), elektronskim putem (na mail adresu centar@ti-bih.org) ili na poštansku adresu Gajeva 2, 78 000 Banja Luka. Radno vrijeme Centra je od 09-17h svakim radnim danom.

Najčešće oblasti u kojima Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency Internationala BiH postupa su sloboda pristupa informacijama i postupanje po raznovrsnim slučajevima prijava korupcije.

prica-jednog-povratnika

Pravna bitka jednog povratnika

Jedan od predmeta u kojem je Transparency International BiH postupao u 2014. godini rezultirao je sprečavanjem bespravne gradnje na privatnoj imovini stranke koja nam se obratila.

Nakon  višegodišnje borbe građanin Sarajeva je konačno uspio ukloniti nelegalno započeti objekat investitora, a sve zahvaljujući pravnoj pomoći pravnih savjetnika TI BiH.

 

 

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom