TI BiH poslanicima NS RS: Poboljšati definiciju organizovane kriminalne grupe i izbrisati krivično djelo Povreda ugleda suda

Iz Nacrta krivičnog zakonika treba izbrisati krivično djelo Povreda ugleda suda jer bi ono moglo ozbiljno narušiti postojeće građanske i medijske slobode.

Banja Luka, 8. februar 2017. — Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je podnio poslaničkim klubovima u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS) svoje komentare na Nacrt Krivičnog zakonika. Nacrt će biti na dnevnom redu 16. redovne sjednice NS RS koja je juče počela sa radom.
TI BiH je u svojim komentarima istakao da postoji potreba da se definicija organizovane kriminalne grupe proširi u skladu sa međunarodnim izvorima (kao što su Konvencija UN o transnacionalnom organizovanom kriminalu) kako bi se zakonski prepoznale sve grupe čija je stvarna djelatnost organizovani kriminal. Takođe, predlagač je predložio neobično velik broj krivičnih djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti, te bi bilo uputno preispitati osnovanost pojedinih djela.
TI BiH smatra i da treba izbrisati iz Nacrta krivično djelo Povreda ugleda suda jer je pravo na javno komentarisanje rada državnih organa zagarantovano kao ustavno pravo. Ovo djelo definisano kao „izlaganje poruzi suda ili sudije“ moglo bi ozbiljno narušiti postojeće građanske i medijske slobode jer ograničava pravo na slobodu javnog izražavanja mišljenja.

Press rls – 08.02.2017.
TI BiH komentar Nacrt Krivičnog zakonika RS