TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena 2017. – Bijeljina

Transparency International u Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju za političko osnaživanje žena.

 Prijavi se!

BIJELJINA
26-27.oktobar 2017.

Mjesto održavanja:

Univerzitet za poslovne studije, Miloša Crnjanskog 1/II, 76 300 Bijeljina

Prijave u vidu kratke biografije slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 23.10.2017. godine.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju za političko osnaživanje žena. U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznice će se moći upoznati sa temama:

    1. Učešće i predstavljanje žena u politici u Bosni i Hercegovini (Predavačica: Elvira Mujkić);
    2. Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici (Predavač: Srđan Blagovčanin);
    3. Gender i korupcija (Predavač: Boris Divjak).

Prva u nizu radionica TI BiH Akademije održana je u Istočnom Sarajavu, te će se pored Bijeljine održati i u Bihaću i Zenici, a polaznice će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci.

Osnovni cilj TI BIH Akademije je jačanje i razvoj liderskih sposobnosti među ženama, sa posebnim naglaskom na edukaciju o transparentnosti, odgovornosti i integritetu kao ključnim principima za borbu protiv korupcije. Akademija je koncipirana na način da omogući polaznicama ne samo da prate predavanja lidera iz oblasti, nego i da interaktivno učestvuju kroz grupne diskusije, aktivnosti u malim grupama i različite analize.

Od izabranih polaznica se očekuju da bude posvećene temama, da aktivno učestvuju u diskusijama i da napišu esej koji se odnosi na jednu od obrađivanih tema. Najbolji eseji biće objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Uslovi učešća:

  • Polaznice moraju biti izuzetno motivisane za sticanje znanja o temama koje se odnose na političko osnaživanje žena, i ne moraju biti nužno studentice društveno-ekonomskih nauka;
  • Od polaznica se očekuje da budu posvećene, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka TI BIH Akademije;
  • Sve polazinice su obavezne napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji;
  • Prednost u izboru polaznica imaće studentice i srednjoškolke koje dolaze iz marginalizovanih grupa.

Metodologija i način rada:

TI BiH Akademija će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznica u samom radu. TI BiH Akademija će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs. Sve polaznice će dobiti literaturu koju će biti obavezne unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće 20 polaznica.

Troškovi učešća:

Učešće za odabrane polaznice TI BiH Akademije je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Transparency International BiH ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznica.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 23.10.2017 . godine za TI BiH Akademiju koja će održati u Bijeljini (26. i 27. oktobar 2017.), u prostorijama Univerziteta za poslovne studije, Miloša crnjanskog 1/II, Bijeljina.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520.

AKADEMIJA 2017-Poziv Bijeljina