Pravosuđe i procesuiranje korupcije

Već nekoliko godina unazad, tačnije od 2010. godine, Transparency International BiH realizira projektne aktivnosti usmjerene na monitoring rada pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na procesuiranja krivičnh djela koja se, u zavisnosti od važećih zakonskih odredbi, nazivaju krivičnim djelima korupcije, odnosno, krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Vrijednost preuzetih aktivnosti leži u tome što se nakon proteka određenog vremena može sagledati postupanje u krivično-pravnom tretiranju ovih krivičnih djela i njihovih počiniilaca, te na vrlo precizan i mjerljiv način objektivno ukazati na neke od problema sa kojim se nadležni pravosudni organi moraju suočiti u cilju podizanja stepena svoje efikasnosti prilikom suzbijanja koruptivnih krivičnih djela.

TI BiH u izvještajima i analizama prezentuje statističke podatake o radu pravosudnih organa, tužilaštava i sudova na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na ukupan broj prijava u radu tužilaštava, te broj provedenih istraga i podignutih optužnica, kao i broj i strukturu donesenih sudskih odluka u predmetima koruptivnih krivičnih djela. U nastavku možete pronaći TIBIH publikacije vezane za pravosuđe i procesuiranje korupcije.

Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije 2014.
najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-sankcionisanju-korupcije-1
Monitoring procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BIH 2015.
monitoring-procesuiranja-korupcije-16-12-2015
Monitoring procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BIH, ključni nalazi 2012-2013.
monitoring-procesuiranje-korupcije-2012-2013-kljucni-nalazi1
Procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BIH 2011-2012.
procesuiranje-korupcije-pred-sudovima-i-tuzilastvima-u-bosni-i-hercegovini-2011-2012
Procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BIH 2009-2010.
procesuiranje-korupcije-pred-tuzilastvima-i-sudovima-u-bih-2011-4ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom