VSTV i dalje ograničava kontrolu načina sticanja imovine sudija i tužilaca

Iako je usvojilo novi obrazac za podnošenje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je zahtijevalo da se iz obrasca izbace ključni elementi za provjeru načina sticanja imovine, te da se suzi krug lica obuhvaćenih izvještajem.

Banjaluka, 11. oktobar 2017. – Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) usvojilo ja na sjednici održanoj 4.10.2017. zaključak da se usvaja prijedlog obrasca za podnošenje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, ali je zahtijevalo da se iz obrasca izbace ključni elementi za provjeru načina sticanja imovine, te da se suzi krug lica obuhvaćenih izvještajem.

Naime, u prijedlogu obrasca koji je sačinila Radna grupa za unapređenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije, predviđeno je bilo podnošenje podataka o prihodima i aktivnostima bračnog/vanbračnog partnera, djece (koja žive ili ne žive u istom domaćinstvu, uključujući i usvojenu djecu i pastorke), roditelja/usvojitelja, kao i ostalih članova zajedničkog domaćinstva nosioca pravosudne funkcije, ostvarenim u BiH i inostranstvu. Članovi VSTV, međutim, nisu bili saglasni sa ovim prijedlogom, te su usvojili zaključak da se podnošenje podataka ograniči samo na nosioce pravosudne funkcije, bračne drugove i djecu sa kojima žive u istom domaćinstvu.
Na isti način, Vijeće je naložilo da se iz dijela predloženog obrasca koji se odnosi na podatke o imovini nosilaca funkcije i članova porodice, izbrišu rubrike o vremenu, odnosno datumu, kao i načinu sticanja imovine.
Transparency International u BiH upozorava da je ovakva odluka VSTV u suprotnosti sa preporukama Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), koje su trebale biti povod za unapređenje obrasca, a koje prije svega nalažu razvijanje efikasnog sistema za kontrolu godišnjih finansijskih izvještaja i osiguranje javnosti i lakog pristupa finansijskim informacijama. Nejasno je na čemu će se temeljiti efikasna kontrola ukoliko ona nije zasnovana na potpunim i egzaktnim podacima, tj. podacima koji ne sadrže sva povezana lica, kao ni način i vrijeme sticanja imovine, a pored toga ostavlja se prostor za prikrivanje stvarnog vlasništva nad imovinom i njenog porijekla.

TI BiH pozdravlja napore na unapređenju sistema izvještavanja o finansijskom i imovinskom stanju nosilaca pravosudnih funkcija, jer postojeći sistem ne osigurava niti adekvatnu kontrolu, niti transparentnost, ali napominje da se isključivanjem ključnih informacija iz izvještaja neće napraviti nikakav pomak. Umjesto toga, ovakvim odlukama se dodatno pojačava percepcija javnosti da predstavnici pravosudne zajednice pružaju otpor uspostavljanju odgovornosti i ne žele dati sve informacije o svojoj imovini. TI BiH stoga poziva članove VSTV da pokažu stvarnu spremnost za unapređenje integriteta nosilaca funkcija u pravosuđu i usvoje obrasce i odgovarajući pravilnik, koji će obezbijediti potpuni uvid i omogućiti kontrolu ne samo tačnosti podataka iz izvještaja, već i načina sticanja imovine, jer je to osnovni preduslov uočavanja i sprečavanja nezakonitog bogaćenja.

Press rls – 11.10.2017.