TI BiH prezentuje publikaciju polaznica Akademije političkog osnaživanja žena

Transparency International u BiH organizuje promociju priručnika koji su nastali u okviru Akademije političkog osnaživanja žena, a koji se odnose na teme: Učešće žena u politici, Liderstvo i politika i Uloga integriteta i transparentnosti u politici.

Banjaluka, 25. januar 2017. – Transparency International u BiH organizuje promociju priručnika koji su nastali u okviru Akademije političkog osnaživanja žena, a koji se odnose na teme: Učešće žena u politici, Liderstvo i politika i Uloga integriteta i transparentnosti u politici. Publikaciju su pripremile učesnice Akademije uz pomoć predavača/ica nakon održanih dvodnevnih predavanja u četiri grada (Sarajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla). Izradu i pripremu publikacije je podržao Kanadski fond za lokalne inicijative.
Svoj osvrt na rad Akademije političkog osnaživanja žena, kao i na izrađene priručnike, daće urednice Tanja Topić i Edita Miftari koje su polaznicama Akademije približile teme koje se odnose na učešče žena u politici i značaj liderstva.
Promocija publikacije će se održati u četvrtak, 26.01.2017.g. sa početkom u 17 časova u Banjaluci u Staklencu (Park Petar Kočić). Izjave za medije su predviđene u 16:45h.

Najava za medije 25.01.2017.