TI BiH prezentuje nalaze Monitoringa procesuiranja korupcije u 2015. i 2016.

TI BiH će predstaviti rezultate praćenja rada tužilaštava i sudova na procesuiranju slučajeva korupcije tokom 2015. i 2016. godine.

Sarajevo 12. juni 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje prezentaciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate Monitoringa procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima za period 2015.-2016.
TI BiH će ovom prilikom predstaviti podatke i analizu efikasnosti pravosuđa u procesuiranju korupcije, s osvrtom na statističke pokazatelje o otkrivanju i kažnjavanju korupcijskih krivičnih djela na svim nivoima.
Prezentacija za medije će se održati u utorak, 13. juna 2017. sa početkom u 10.30 časova, u Hotelu Europe u Sarajevu.

Najava za medije – 12.6.2017