TI BiH prezentuje Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2016. godinu

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje prezentaciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2016. godinu.

Sarajevo, 24. januar 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje prezentaciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2016. godinu.
Transparency International svake godine objavljuje Indeks percepcije korupcije, koji mjeri percipirani nivo korupcije u javnom sektoru, a ove godine Indeks obuhvata 176 zemalja i teritorija širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
CPI predstavlja jedno od najrelevantnijih svjetskih istraživanja ovog tipa, jer omogućava praćenje napretka i međusobno poređenje među državama širom svijeta. CPI na osnovu relevantnih međunarodnih izvora, dodjeljuje ocjene na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo percipirane korupcije, dok 100 predstavlja najniži nivo korupcije.
Prezentacija za medije će se održati u srijedu, 25. januara 2017. godine, u Hotelu Marriott Courtyard u Sarajevu, sa početkom u 9.00 časova.
Medijima će se na prezentaciji obratiti Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH i Ivana Korajlić, program menadžer za odnose s javnošću.

Najava za medije – 24.1.2017.