TI BiH potpisuje Memorandum o saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) će potpisati Memorandum o saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, kojim će se ozvaničiti saradnja na kreiranju i realizaciji Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije (2017-2019).

Sarajevo/Zenica, 27. februar 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) će potpisati Memorandum o saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, kojim će se ozvaničiti saradnja na kreiranju i realizaciji Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije (2017-2019).
Osim pružanja pomoći od strane TI BiH na izradi Akcionog plana, saradnja će se fokusirati i na realizaciju mjera koje se odnose na učešće civilnog sektora, s akcentom na izradu strateških dokumenata/smjernica za borbu protiv korupcije u javnim ustanovama i lokalnim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisivanje Memoranduma će se održati u utorak 28. februara u 11.00 časova u Zenici, u prostorijama Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Memorandum će potpisati premijer Kantona, Miralem Galijašević, i izvršna direktorica TI BiH, Lejla Ibranović, koji će se ovom prilikom obratiti medijima sa informacijama o planiranim aktivnostima u narednom periodu.

Najava za medije 2 – 27.2.2017.