TI BiH podnio prijavu CIK protiv 8 političkih partija zbog nedozvoljenih donacija

TI BiH je podnio prijavu protiv SDA, SDP, SBB, HDZ BiH, HDZ 1990, DF, DNS i PDP zbog primanja donacija od pravnih lica koja su sklapala ugovore sa organima izvršne vlasti. Najviše spornih donacija imala je SDA, koja je prijavila priloge od 20 firmi koje su sklapale ugovore ukupne vrijednosti veće od 28 miliona KM u toku 2015. i 2016.

Sarajevo 16. juni 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji protiv 8 političkih partija zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija. Prijava je podnesena protiv Stranke demokratske akcije (SDA), Socijaldeomokratske partije (SDP), Saveza za bolju budućnost (SBB), Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH), Hrvatske demokratske zajednice 1990 (HDZ 1990), Demokratske fronte (DF), Demokratskog narodnog saveza (DNS) i Partije demokratskog progresa (PDP) zbog primanja donacija od pravnih lica koja su sklapala ugovore sa organima izvršne vlasti u vrijednosti većoj od 10.000 KM, što je suprotno Zakonu.
TI BiH je uz prijavu za svaku stranku dostavio detaljan spisak spornih donacija i tendera na kojima su pravna lica koja su stranke navele kao donatore u svojim finanansijskim izvještajima za 2016. odabrana od strane organa izvršne vlasti kao najuspješniji ponuđači tokom 2015. i 2016. godine.
Najviše spornih donacija imala je SDA, koja je prijavila priloge od ukupno 20 firmi koje su sklapale ugovore sa organima izvršne vlasti, a ukupna vrijednost tendera na kojima su odabrani donatori SDA u 2015. i 2016. godini iznosi više od 28 miliona KM. Među spornim donacijama je i donacija BIHAMK-a, koji je u jednoj od svojih jedinica registrovan kao udruženje građana, što takođe predstavlja zabranjeni izvor prihoda, a kroz svoja različita pravna lica ukupno je donirao SDA sa 9.000 KM. Zajedno sa donacijama BIHAMK, ukupan iznos donacija iz nedozvoljenih izvora koje je prijavila SDA iznosi 28.000 KM.
HDZ 1990 i SDP primile su u 2016. po 5 spornih donacija, HDZ BiH, PDP i SBB po dvije, a DF i DNS po jednu.
Iznosi donacija iz spornih izvora koje su stranke prijavile su niski, kreću se najčešće do 5.000 KM, ali njihova tačnost nije zagarantovana, jer Zakon o finansiranju političkih partija ostavlja prevelike mogućnosti strankama da veliki dio svojih prihoda ne prijavljuju – kroz primanje donacija u gotovini i njihovo neuplaćivanje na bankovni račun stranke, kroz donacije u činjenju koje se najčešće ne prijavljuju, te kroz preusmjeravanje sredstava preko trećih lica. Zbog ovoga je više nego izgledno da su iznosi koje su stranke primile iz nedozvoljenih izvora višestruko veći.
TI BiH je u prijavi koju je dostavio CIK-u apelovao na ovu instituciju da iskoristi nadležnosti koje su joj na raspolaganju, te u skladu sa tim adekvatno sankcioniše navedene političke stranke.

*Prijava sa kompletnim spiskom donacija i tendera nalazi se u prilogu.
Press rls – 16.6.2017
Prijava_Centralna izborna komisija BiH