TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u Zenici

Političke aktivistice imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva, te učešćem i predstavljanjem žena u bh. politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti, integriteta i odgovornosti u politici.

Banja Luka, 29.11.2017. – Sutra u Zenici sa radom počinje TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u okviru koje će se obraditi sljedeće teme: uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici, učešće i predstavljanje žena u politici u BiH te gender i korupcija.

Političke aktivistice imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva i učešćem i ulogom žena u bh.politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti i odgovorosti u politici. Prve dvije radonice TI BiH Akademije održane su u Istočnom Sarajavu i Bijeljini, te će se pored Zenice održati i u Bihaću, a polaznice će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci. Akademija je podržana od strane Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini, te predavači na ovogodišnjoj Akademiji su Srđan Blagovčanin, Elvira Mujkić I Boris Divjak.

TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena sa radom će početi u 14:00 časova u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici na adresi Fakultetska 1.

Izjave za medije su predviđene u 13.30h.

Dnevni red dostavljamo u prilogu dokumenta.

Najava za medije 29.11.2017.