TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u Bijeljini

Političke aktivistice imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva, te učešćem i predstavljanjem žena u bh. politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti, integriteta i odgovornosti u politici.

Banja Luka, 25.10.2017. – Sutra u Bijeljini sa radom počinje TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u okviru koje će se obraditi sljedeće teme: uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici, učešće i predstavljanje žena u politici u BiH te gender i korupcija.

Političke aktivistice imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva i učešćem i ulogom žena u bh.politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti i odgovorosti u politici. Prva radionica TI BiH Akademije održana je u Istočnom Sarajavu, te će se pored Bijeljine održati i u Bihaću i Zenici, a polaznice će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci. Akademija je podržana od strane Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini, te predavači na ovogodišnjoj Akademiji su Srđan Blagovčanin, Elvira Mujkić, Boris Divjak i Edita Miftari.

TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena sa radom će početi u 10:00 časova u prostorijama Univerziteta za poslovne studije na adresi Miloša Crnjanskog 1/II, 76 300 Bijeljina.

Izjave za medije su predviđene u 09.30h.

Najava za medije i dnevni red Najava za medije 25.10.2017.