TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena sutra u Bihaću

Polaznice će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva, te učešćem i predstavljanjem žena u bh. politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti, integriteta i odgovornosti u politici

Banja Luka, 21.01.2018. – Sutra u Bihaću sa radom počinje TI BiH Akademija za političko osnaživanje žena u okviru koje će se obraditi sljedeće teme: Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici, Učešće i predstavljanje žena u politici u BiH i Gender i korupcija.

Polaznice Akademije će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim vještinama iz oblasti liderstva, učešćem i ulogom žena u bh.politici, a posebno će biti obrađene teme koje ukazuju na značaj transparentnosti i odgovorosti u politici. Ranije su u sklopu TI BiH Akademije održane tri radionice, i to u Istočnom Sarajavu, Bijeljini i Zenici, te će se poslije radionice u Bihaću, najaktivnije polaznice još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci. Akademija je podržana od strane Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini.

Akademija će se održati 22. i 23. januara sa početkom u 09:00 časova u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na adresi Pape Ivana Pavla II 2.

Izjave za medije su predviđene u 09.30h.

Najava za medije i dnevni red 21.1.2018.