Strategije za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019. i akcioni plan za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. BIH
strategija-za-borbu-protiv-korupcije-i-akcioni-plan-za-provedbu-strategije-2015-2019
Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.
akcijski-plan-za-provedbu-strategije-za-borbu-protiv-korupcije-2015-2019
Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013. do 2017. godine
strategija-borbe-protiv-korupcije-u-republici-srpskoj-2013-2017

Međunarodni akti:
Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije
konvencija_un_protiv_korupcije_
Krivičnopravna Konvencija o korupciji Vijeća Europe
krivicnopravna-konvencija-o-korupciji-vijeca-evrope

TI BIH analize, istraživanja i preporuke
Rezultati istraživanja upoznatosti institucija sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2009-2014.
rezultati-istrazivanja-upoznatosti-institucija-sa-strategijom-za-borbu-protiv-korupcije-2009-2014
Monitoring djelovanja komisije za praćenje rada Agencije za borbu protiv korupcije
monitoring-djelovanja-komisije-za-pracenje-rada-agencije-za-borbu-protiv-korupcije1
Izvještaj o evaluaciji Strategije za borbu protiv korupcije u BIH 2009-2014.
izvjestaj-o-evaluaciji-strategije-za-borbu-protiv-u-bih-2009-2014
Monitoring ispunjenosti međunarodnih i evropskih obaveza u oblasti borbe protiv korupcije u BIH
monitoring-ispunjenosti-medjunarodnih-i-evropskih-obaveza-bih-u-oblasti-borbe-protiv-korupcije-2012-juni
Monitoring provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014., izvještaj
monitoring-provodjenja-strategije-za-borbu-protiv-korupcije-2009-2014-i-izvjestaj-2010
Kvanitificirana analiza provedbe Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2009-2014.
kvantificirana-analiza-provedbe-akcionog-plana-za-borbu-protiv-korupcije-2009-20141
Analiza provedbe Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014. izvještaj
analiza-provedbe-strategije-za-borbu-protiv-korupcije-2009-2014-iii-izvjestaj1
akcionog-plana-za-borbu-protiv-korupcije-2009-2014-iv-izvjestaj

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom