Savjet ministara omogućio upotrebu službenih vozila u neslužbene svrhe

Dopunama Pravilnika koji se odnosi na način upotrebe službenih vozila Savjet ministara legalizovao je neodgovorno raspologanje sužbenim vozilima, jer će se omogućiti da se ista olako koriste i u privatne svrhe

Sarajevo 27. juni 2017. – Posljednjim dopunama Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila Savjet ministara je omogućio da se službena vozila mogu koristiti kontinuirano tokom 24 časa. Revizori su ranije u svojim nalazima više puta preporučili institucijama da svoje interne akte usklade sa Pravilnikom kako se službena vozila ne bi koristila 24 sata, a najnovijim dopunama više neće postojati uporište da se ističu takve preporuke koje se daju u cilju odgovornijeg raspologanja javnim sredstvima.
Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) smatra da je ovim dopunama Pravilnika koji se odnosi na način upotrebe službenih vozila Savjet ministara legalizovao neodgovorno raspologanje sužbenim vozilima jer će se njima omogućiti da se ista olako koriste i u privatne svrhe. Službena vozila koriste se za službene potrebe institucija Bosne i Hercegovine, te zbog toga TI BiH upozorava da rukovodilac institucije ne bi smio imati diskreciona prava da sam internim aktom odlučuje kada je moguće službena vozila koristiti. Ovo pitanje bi trebalo biti regulisano na na način da se Pravilnikom taksativno nabroje situacije i okolnosti kada i u kojim uslovima je dopušteno dozvoliti upotrebu tokom cijelog dana, uz osiguranje upotreba vozila može biti jedino u službene svrhe.
TI BiH podsjeća na brojne ranije zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe, a jedan od najskorijih primjera je službeno vozilo Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH, koje je koristila njegova supruga, i to u neslužbene svrhe, što je izazvalo veliko ogorčenje građana. Međutim, umjesto unapređenja procedura i sprečavanja ovakvih zloupotreba, izmjenama Pravilnika Savjeta ministara ide se na liberalizaciju pravila i upotrebe ovih vozila, a sve kako bi se ona mogla koristiti u privatne svrhe i na netransparentan način.

Press rls – 27.6.2017