Prezentacija rezultata trećeg monitoringa reforme javne uprave

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) u saradnji sa projektom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave“.

Sarajevo, 11. mart 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) u saradnji sa projektom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave“.

Na konferenciji će biti prezentovani rezultati trećeg TI BiH monitoringa reforme javne uprave u domenu upravljanja ljudskim resursima, javnih finansija, te odgovornosti, transparentnosti i integriteta za 2015-2016. Ovom prilikom, predstavnici Centra za istraživačko novinarstvo će prezentovati svoje istraživačke priča o posljedicama (ne)sprovođenja reforme javne uprave na građane BiH.

Zajedno sa učesnicima iz regiona, na konferenciji će biti prezentovani i napori civilnog društva u procesima reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, te će biti razmjenjena iskustava između organizacija civilnog društva i institucija o ulozi organizacija civilnog društva u implementaciji i monitoringu reforme javne uprave.

Regionalna konferencija je finansijski podržana od Švedske međunarodne agencije za razvoj i Vlade Danske u okviru projekta „Monitoring reforme javne uprave“ (PARM), kojeg TI BiH implementira u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo, i TACSO Regionalnog ureda.

Zvaničan početak konferencije planiran je za 13. mart 2017. godine, u Hotelu Bristol u Sarajevu u 10:00h. Dnevni red se nalazi u prilogu.

Izjave za medije su predviđene u 09:45h.
Najava za medije sa dnevnim redom – 11.03.2017