Prevencija korupcije na lokalnom nivou

Suprostavljanje korupciji je jedan od najvećih izazova javne uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, te se korupcija sprečava kroz primjenu preventivnih i represivnih mjera. Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, a jedan od najznačajnijih načina za smanjenje obima korupcije jeste otkrivanje i otklanjanje uzroka, odnosno rizika na nastanak korupcije.

U posljednjih nekoliko godina Transparency International u BiH sprovodi aktivnosti koje se tiču prevencije korupcije i jačanja integriteta na lokalnom nivou. Izrađeno je 10 sveobuhvatnih analiza stanja sistema integriteta u 10 jedinica lokalne samouprave u BiH.

Pored toga, Transparency International u BiH pruža stalnu podršku jedinicama lokalnih samouprava u BiH u jačanju kapaciteta i prevenciji korupcije na lokalnom nivou. Više od 150 uposlenika u više od 30 jedinica lokalne samouprave u BiH je prošlo kroz niz radionica i treninga o prevenciji korupcije na lokalnom nivou, te su osposobljeni za izradu u implementaciju planova integriteteta.

MAGG-Prirucnik-Kako-unaprijediti-transparentnost-i-odgovornost-jedinica-lokalne-samouprave (1)

Procjena_sistema_integriteta_jedinica_lokalne_samouprave_u_BiH_novembar_2015

Procjena_sistema_integriteta_grad_Mostar

Procjena_sistema_integriteta_Brcko_Distrikt_BiH

Procjena_sistema_integriteta_Opstina_Teslic

Procjena_sistema_integrite_a_Opcina_Gorazde

Nalazi istrazivanja o transparentnosti jedinica lokalne samouprave u BiH 2012

TIBIH-Manual

 

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom