Pravosuđe u BiH ponovo dokazalo da uvijek može gore

Pravosuđe u BiH već 8 godina pokazuje konstantan pad efikasnosti u procesuiranju korupcije, što je vidljivo kroz smanjenje broja prijava, pokrenutih istraga, optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela. Skoro dvije trećine sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, a Sud BiH u dvije godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni.

Sarajevo 13. juni 2017. – Rezultati Monitoringa procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH, koje je predstavioTransparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), pokazuju poražavajuće rezultate pravosuđa u 2015. i 2016. i konstantan pad efikasnosti u posljednjih 8 godina. Negativni trendovi vidljivi su u smanjenju broja prijava u radu, pokrenutih istraga, podignutih optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela.
Kada je u pitanju broj prijava za korupcijska krivična djela, 2015. i 2016. su se pokazale najlošijima u posljednjih 5 godina. U tužilaštvima u BiH vidljiv je i konstantan trend smanjenja broja istraga za korupcijska krivična djela, te je tokom 2016. pokrenuto 616, a 2015. 634 istrage, što je i kada se zbroje istrage u obje godine, manje nego, na primjer, samo u 2012. godini. Ilustrativno je da postoje tužilaštva, kao što je, na primjer, Kantonalno tužilaštvo Goražde, koje tokom obje godine nije pokrenulo niti jednu istragu u vezi sa krivičnim djelima korupcije.
Broj podignutih optužnica za djela korupcije je, takođe, u padu, pa je tokom 2016. ukupno podignuto 193 optužnice, što je najmanje u posljednjih 5 godina, a za 20% manje nego u 2015. I ovdje postoje primjeri, kao što su Okružno tužilaštvo Trebinje i Posebni odjel Republičkog tužilaštva RS, koji tokom 2016. nisu podigli niti jednu optužnicu za predmete korupcije.
Ipak, nedostatak rezultata, najviše je vidljiv u presjeku sudskih odluka, gdje se velika većina njih – gotovo dvije trećine – odnose na obustavu postupka. U ukupnom broju presuda samo je 30% osuđujućih, tokom 2015. doneseno je ukupno 89, a 2016. 148 osuđujućih presuda. Osim toga, kada se pogledaju izrečene kazne, 70% odlazi na uslovne osude.
Kaznena politika je preblaga, pa se tako kazne zatvora izriču veoma rijetko – tokom 2015. bilo ih je samo 25 na svim nivoima, a 2016. ukupno 39. Za najozbiljnija krivična djela korupcije, po kojima postupaju Tužilaštvo i Sud BiH, u dvije godine izrečeno je samo 8 zatvorskih kazni, a sa druge strane doneseno je 36 odluka o obustavi postupka.
Podaci do kojih je došao TI BiH potvrđuju katastrofalno stanje u kojem se nalazi pravosuđe i njegovu potpunu nespremnost ili nesposobnost da se obračuna sa sve ozbiljnijim problemom korupcije u BiH. S druge strane, javnost je suočena sa velikim brojem korupcijskih afera unutar samog pravosuđa i činjenicom da su ključni ljudi u pravosuđu trenutno pod istragama za korupciju, što dodatno podriva nade da će se generalni rezultati pravosuđa u skorije vrijeme unaprijediti.
TI BiH će rezultate Monitoringa proslijediti i Parlamentarnoj skupštini BiH pred zakazanu sjednicu Predstavničkog doma na kojoj će se upravo razmatrati rezultati pravosuđa u borbi protiv korupcije, ali podsjeća da su pravosuđu u BiH, osim rasprava na sjednicama, neophodna sistemska rješenja, koja prije svega zahtijevaju otklanjanje sve prisutnijih političkih uticaja na njegov rad.

Press rls – 13.6.2017.

Monitoring procesuiranja korupcije 15_16 sazetak