Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga evaluacije PARM projekta

Sarajevo, 3. avgust 2017. godine – Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH), u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN), objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga evaluacije projekta „Monitoring reforme javne uprave“ (PARM).

Švedska međunarodna agencija za razvoj vrši evaluaciju PARM projekta u svrhu procjene projektnih ciljeva i ostvarenih rezultata, efektivnosti i ostvarenog uticaja projekta, kao i njegove relevantnosti za BiH proces integracija, kvalitet koordinacije i komunikacije između zainteresovanih strana, kao i interakcije između partnera i zainteresovanih strana.

PARM projekat je finansijski podržan od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i Vlade Danske, a njegov opšti cilj doprinijeti boljoj provedbi Strategije reforme javne uprave i većem učešću organizacija civilnog društva u reformskim procesima, s ciljem stvaranja transparentnije, efikasnije i djelotvornije javne uprave koja je od koristi za sve građane. Također se želi ukazati i na neposredan i konkretan uticaj provedbe reforme javne uprave, kao i utvrditi napredak u provedbi glavnih ciljeva institucionalne reforme i reforme javne uprave.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane, koji ispunjavaju uslove, da svoje prijave pošalju najkasnije do 24. avgusta 2017. godine na e-mail: emujkic@ti-bih.org sa naznakom Prijava za evaluaciju PARM projekta ili poštom na adresu: Transparency International BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo, BiH.

Detalje i uslove poziva pogledajte ovdje ToR evaluation PARM august 2017