Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Sarajevo, 7. septembar 2017. godine – Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za istraživanje javnog mnjenja o upoznatosti i zadovoljstvu građana sa reformom javne uprave u BiH.

TI BiH u okviru projekta Monitoring reforme javne uprave (PARM), koji provodi uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i Vlade Danske, želi ispitati stavove građana i njihovu upoznatost sa procesima reforme javne uprave, njenim rezultatima i njihovo sveukupno zadovoljstvo javnom upravom u BiH. Istraživanje bi trebalo da obezbijedi objektivan uvid u percepciju građana o različitim segmentima javne uprave i rezultatima reforme javne uprave koji su do sada postignuti.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se svoje prijave pošalju najkasnije do 21. septembra 2017. godine na adresu: Transparency International BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Za Javni poziv“

Detalje i uslove poziva pogledajte ovdje.