Poništiti imenovanje direktora IDDEEA-e zbog nespojivosti funkcija

TI BiH je od Ministarstva civilnih poslova tražio poništenje imenovanja Arifa Nanića na mjesto direktora IDDEEA, jer je imenovani istovremeno član Ureda za razmatranje žalbi, što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Banja Luka, 30. maj 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) uputio je Ministarstvu civilnih poslova BiH prijedlog za poništenje imenovanja Arifa Nanića na mjesto direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA). Nanića je Vijeće ministara imenovalo na poziciju direktora IDDEEA iako je istovremeno član Ureda za razmatranje žalbi (URŽ), što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH, koji jasno propisuje da je funkcija člana URŽ „nespojiva s bilo kojom drugom direktnom ili indirektnom, stalnom ili povremenom dužnošću“.
TI BiH je od URŽ dobio potvrdu da do 19.5.2017. Nanić nije podnio ostavku na mjesto člana Ureda u filijali Banjaluka, zbog čega se obratio Ministarstvu civilnih poslova sa prigovorom na imenovanje Nanića za direktora IDDEEA-e jer nisu ispoštovani ni principi Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH – posebno princip zakonitosti koji nalaže da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima, propisima i zakonima.
U ovom slučaju ne samo da su prekršene zakonske odredbe, već su pokazane i slabosti u vršenju provjera, kojima je trebalo spriječiti imenovanje na nespojivu funkciju. S druge strane, Nanić se ovom pozicijom može naći i u sukobu interesa, jer u isto vrijeme rukovodi ugovornim organom koji provodi javne nabavke, a obnaša i funkciju člana Ureda koji je nadležan za provođenje Zakona o javnim nabavkama i postupanje po žalbama na konkretne postupke.
TI BiH je zbog svega navedenog od Ministarstva civilnih poslova tražio da se ovo imenovanje poništi i da se pristupi novom postupku imenovanja, a ukoliko Ministarstvo ne postupi po prijedlogu, TI BiH će se obratiti i institucijama nadležnim za razrješenje članova URŽ, kako bi se nespojivost otklonila.

Press rls – 30.5.2017.Prigovor IDDEEAURŽ odgovor