JAVNI OGLAS ZA PRIJEM-Program Menadžer za planiranje i razvoj, 1 izvršilac, Sarajevo

Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM
POZICIJA: Program Menadžer za planiranje i razvoj, 1 izvršilac

MJESTO RADA: Sarajevo
OPIS POSLOVA:
– Planira i izvršava aktivnosti vezane za namicanje sredstava u skladu sa strateškim opredjeljenjima organizacije, uključujući, između ostalog razvijanje i izradu projekata, sastanke sa donatorima, saradnicima i partnerima, u dogovoru sa izvršnim direktorom;
– Predlaže i razvija aktivnosti za ispunjenje strateških ciljeva Udruženja;
– Planira i nadgleda implementaciju tekućih projekata, obezbjeđujući kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje svih ugovornih obaveza;
– Koordinira rad projektnih timova, određuje prioritete i tok projektnih aktivnosti;
– Planira i raspoređuje ljudske resurse za implementaciju projektnih aktivnosti;
– Nadgleda administrativnu podršku implementaciji projekata, što uključuje kontrolu i osiguravanje planskog trošenja sredstava unutar svih tekućh projekata i kontrolu ugovora koje Udruženje zaključuje sa donatorima, partnerima i saradnicima;
– Komunicira sa donatorima, partnerima i saradnicima u pogledu implementacije projekata i aktivnosti Udruženja;
– Osigurava kontinuiran, kvalitetan i blagovremen tok informacija i koordinaciju aktivnosti između projektnih timova i izvršnog direktora;
– Obavlja ostale poslove po nalogu izvršnog direktora.
OPŠTI USLOVI:
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– Da je stariji od 18 godina;
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
– Da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela.
POSEBNI USLOVI:
– Završen univerzitetski studij društvenog smjera (najmanje VII stepen ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS);
– Minimum 4 godine dokazanog iskustva na poslovima upravljanja i pisanja projekata;
– Dokazane organizacijske i liderske sposobnosti;
– Izvrsne analitičke i komunikacijske sposobnosti;
– Sposobnost upravljanja konfliktima;
– Izražena sposobnost upravljanja timom;
– Proaktivnost i inovativnost u radu;
– Visok stepen samostalnosti pri donošenju odluka;
– Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
– Poznavanje načina funkcionisanja i finansiranja nevladinog sektora (poželjno prethodno iskustvo u nevladinom sektoru);
– Želja za stalnim razvojem znanja i vještina.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– Curriculum Vitae;
– Motivaciono pismo;
– Ovjerena kopija lične karte;
– Izjava data pred nadležnim organom da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela;
– Ovjerena kopija diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH);
– Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja (potvrda treba da sadrži vrstu stručne spreme predviđene za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta i opis poslova, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva);
– Kontakt podatke za dvije reference.

Oglas ostaje otvoren do 31.05.2017.g. Zainteresovani kandidati prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu: Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo. Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 14 dana od dana završetka konkursa. Transparency International BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Program Menadzer za planiranje i razvoj 10 05 2017