Javne nabavke

Zbog velike količine novca koji se na godišnjem nivou troši za nabavke dobara i usluga u okviru javnih projekata, oblast javnih nabavki je naročito podložna korupciji. Korupcija u javnim nabavkama poskupljuje vrijednost javnih ugovora i do 50% (u nekim situacijama čak i više), a pored finansijskih gubitaka, šteta prouzrokovana slabijim kvalitetom pruženih javnih usluga može imati i druge nesagledive posledice, čak i gubitak ljudskih života. Zbog toga je snažan i transparentan sistem javnih nabavki ključan za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti.

Transparency International BiH je duži niz godina angažovan na unapređenju sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, i to kroz sledeće aktivnosti:

  • Analiza stanja i kreiranje preporuka za unapređenje zakonskog okvira i implementacije Zakona o javnim nabavkama u BiH;
  • Saradnja na jačanju kapaciteta institucija sistema javnih nabavki u BiH;
  • Stvaranje koalicija sa drugim zainteresovanim stranama – nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom, radi uspješnijeg zagovaranja za unapređenje sistema;
  • Pružanje pravne pomoći oštećenim ponuđačima u konkretnim postupcima nabavki u okviru Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije;
  • Organizovanje i učestvovanje u obukama za ugovorne organe, ponuđače, nevladine organizacije i medije, o relevantnim propisima i praksama javnih nabavki.

 

Transparency International BiH je u maju 2015. uputio nadležnim institucijama prijedlog izmjena Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na:

  • Povećanje transparentnosti i nadzora kroz detaljne propise o obavezi objavljivanja planova nabavki i izvještaja o njihovom izvršenju za svaku javnu instiuciju
  • Sprečavanje zloupotreba kroz strožije odredbe o sukobu interesa i ograničenja za sklapanje ugovora između povezanih lica
  • Jačanje odgovornosti kroz povećanje sankcija za kršenje Zakona o javnim nabavkama

 

Analiza Zakona o javnim nabavkama u BIH i pratećih akata 2015.
Analiza novog Zakona o javnim nabavkama BiH i pratećih podzakonskih akata
Otvorene javne nabavke u BIH, stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda, 2015.
otvorene_javne_nabavke_stanje_i_perspektive_u_svijetu_medjunarodnih_standarda-1
TIBIH Prijedlog izmjena Zakona o javnim nabavkama u BIH 2015.
Prijedlog izmjena Zakona o javnim nabavkama BiH, maj 2015.
Osnovni standardi za javne nabavke u BIH i Republici Češkoj, analiza 2014.
transparency-publikacija_osnovni-antik-standardi-za-javne-nabavke-2014


ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom