Integritet ugovornih organa u BiH – Da li su javne nabavke javne i u BiH?

Tim monitora Transparency International BiH u je u periodu april-septembar 2017. vršio monitoring 173 ugovorna organa putem praćenja 1566 javnih nabavki. Ugovorni organi podijeljeni su na 16 nivoa što je osiguralo da proces obuhvati sve nivoe vlasti u BiH.

Tim monitora Transparency International BiH u je u periodu april-septembar 2017. vršio monitoring 173 ugovorna organa putem praćenja 1566 javnih nabavki. Ugovorni organi podijeljeni su na 16 nivoa što je osiguralo da proces obuhvati sve nivoe vlasti u BiH.
• Kako je moguće putem javnih nabavki u BiH potrošiti 10.819.255,06 KM javnog novca bez donesenog plana ili odluke?
• Koliki je procenat ugovornih organa koji se potpuno oglušuje na zahtjeve za poštovanje procedura javnih nabavki?
• Šta se sve nabavlja pod okriljem javnih nabavki?
• Kakve su ocjene javnih nabavki Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH – IDDEA, JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, Federalne direkcije robnih rezervi, Grada Sarajevo, Regulatorne agencije za komunikacije BiH ili Ministarstva odbrane?
Odgovore na ova i mnoga druga pitanja daju predstavnici monitoring timova i eksperti angažovani u projektu:

Ermin Zatega-CIN,
Bojan Kovačević- EDA,
Aleksandra Martinović – TI BiH,
Aleksandar Draganić- EDA,
Mervan Miraščija – Fond otvoreno društvo BiH

na konferenciji za medije koja će se održati četvrtak, 12.oktobar 2017. u Sarajevu, u hotelu Courtyard Marriot, sala Bolero, sa početkom u 12:00 sati.

Izvjestaj sa konferencije iz Sarajeva možete pročitati na linku Saopćenje_ Javne nabavke