Javna tribina – “Transparentno, meritorno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru”

Transparency International u BiH (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), organizuju Javnu tribinu „Transparentno, meritorno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru“.

Javna tribina će se održati 27. oktobra 2017. godine u hotelu Bristol (Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo), a obraćanje medijima planirano je u 09.45 časova.

Uz učešće preko 50 predstavnika svih relevantnih institucija od državnog do kantonalnog nivoa uključenih u reformu javne uprave i generalne procese imenovanja i zapošljavanja u javom sektoru, na tribini će biti predstavljen CCI-ev „Izvještaj o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“ koji obrađuje regulativu i statistiku zapošljavanja u javnom sektoru tokom 2017. godine.

Takođe, na javnoj tribini će, po prvi put, biti predstavljen sadržaj „Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koju su TI BiH i CCI kreirali za Vladu Federacije BiH, kako bi se zapošljavanje u javnom sektoru učinilo transparentnijim, meritornijim i odgovornijim.

 

 Za sve informacije molimo kontaktirajte

 Anu Lučić, koordinatora za medje CCI-a: mob – 063 396 519, e-mail – ana@ccibh.org

 Poziv medijima Javna tribina i dnevni red 27.10.2017