Izvještaj o praćenju suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela

U periodu 15.11.2016. do 15.05.2017. godine studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije zajedno sa svojim kolegicama i kolegama sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uz svesrdnu podršku Ambasade SAD u BiH, pratili su dvanaest suđenja u predmetima koruptivnih krivičnih djela na Sudu BiH te Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu.

Cilj Projekta je bio bolje razumijevanje toka krivičnog postupka uz istovremeno pridonošenje većoj transparentnosti u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Svoja iskustva zajedno sa preporukama studenti su saželi u izvještaju koji se nalazi na slijedećem linku:
IZVJEŠTAJ