Globalna istraživanja

GLOBALNI IZVJEŠTAJ O KORUPCIJI

Globalni izvještaj o korupciji (GCR) jedan je od vodećih izvještaja TI koji svojim stručnim analizama daje novi oblik antikorupcije akcentirajući na specifične oblike korupcije. Najnoviji izvještaji imaju naglasak na korupciji i klimatskim promjenama, privatnom sektoru, vodama i pravosuđu.

Izvještaj prikazuje inovativan  pristup u kvalitetnom i kvantitetnom istraživanju u smislu pristupa sakupljanja podataka, iskustava i ostalih istraživačkih alata. U tom smislu, korist globalnog  izvještaja je bolje razumijevanje dinamike fenomena korupcije, promovisanja praktičnih i utvrđenih riješenja, te za bolje upravljanje i veću odgovornost.

INDEX PLAĆANJA MITA

Najrazvijenije zemlje svijeta su podložne korupciji. Kada njihove kompanije koriste mito da bi sklopile posao u inostranstvu, a iste im ne zabrane, tada možemo govoriti da zemlje efikasno učestvuju u izvozu korupcije.

Index plaćanja mita rangira najbogatije zemlje svijeta na osnovu  sklonosti firmi da podmićuju u inostranstvu, te daje pregled najgorih industrijskih zemalja. Pitanja na kojima se temelji index plaćanja mita je da se prvo traže od ispitanika da identifikuju zemlju porekla stranih kompanija koje najviše posluju u njihovoj zemlji.

GLOBALNI BAROMETAR KORUPCIJE

Da li ste ikada dali mito? Da li je korupcija u vašoj zemlji rasprostranjena? Da li vlada u vašoj zemlji čini sve kako bi zaustavila korupciju? Vaše mišljenje treba da čujemo u globalnom barometru korupcije.

Globalni barometar korupcije istražuje kako korupcija utiče na obične ljude. Istraživanje pruža indikacije o formama i obimu korupcije sa stanovišta građana širom svijeta. Barometar je jedinstven po tome što daje glas pogođenima korupcijom – i pomaže da se bolje razumiju njihove brige i iskustva.

GLOBALNI INDEX PERCEPCIJE KORUPCIJE

Šta za Vas znače brojke? Svake godine rangiramo zemlje na osnovu percipiranog stepena korupcije. Naš globalni index percepcije korupcije šalje snažne poruke vladama koje one ne mogu zanemariti.

Pored svih tih brojeva, nažalost, realnost  niti pojedinačne frustracije ljudi koji žive u tim zemljama, index ne može sabrati, ali svakako može dati detaljnu analizu poslovnom sektoru te ekspertima širom svijeta za bolje razumijevanje. Index  je takođe i uveliko zaslužan za postavljanje problema korupcije na dnevni red pri razmatranju globalnih politika.

STUDIJA SISTEMA NACIONALNOG INTEGRITETA

Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili određene aktivnosti „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu. Kada ove institucije vlasti ispravno funkcionišu čine zdrav sistem i snažan sistem državnog integriteta, koji je učinkovit u borbi protiv korupcije.

NIS studija pruža procjenu zakonskog okvira i stvarnog učinka institucija koje su relevantne za cjelokupan antikorupcijski sistem.

Zaključci ovih analiza predstavljaju trenutno stanje države, njenu političku volju, te ulogu civilnog društvu za potrebne relevantne reforme.

Ove institucije ili „stubovi“  – obuhvataju izvršnu i sudsku vlast, zakonodavstvo, glavne državne institucije nadzora (npr. vrhovne revizorske institucije, agencije za provođenje zakona, antikorupcijsku agenciju itd), kao i medije, civilno društvo i poslovni sektor, kao i primarne društvene sile koje su aktivne u polju vlasti.

NIS BiH pruža detaljnu procjenu glavnih institucija ili stubova koji doprinose unapređenju integriteta i imaju ulogu u borbi protiv korupcije. To su: zakonodavstvo, izvšna vlast, pravosuđe, javni sektor, javne nabavke, agencije za provođenje zakona, antikorupcijska agencija, izborna komisija, revizorske institucije, političke partije, ombudsman, mediji, civilno društvo, posslovni sektor i međunarodne organizacije.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom