Sukob interesa

Zakoni definišu sukob interesa kao slučajeve kada se izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici nađu u takvoj situaciji u kojoj njihov privatni interes utiče ili može da utiče na zakonitost, otvorenost, objektivnost ili nepristrasnost u obavljanju javnih funkcija.

U Bosni i Hercegovini postoje četri zakona koja se svojom sadržinom direktno odnose na ovu oblast: Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Cilj zakona o sukobu interesa je sprečavanje i/ili sankcionisanje situacija u kojima javni zvaničnici kroz obavljanje svoje funkcije mogu ostvariti korist sebi ili osobama sa kojima su povezani rodbinskim ili drugim vezama.

Transparency International Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti djeluje u više pravaca:

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom