Sistem integriteta

Sistem društvenog integriteta, koji je razvila vodeća nevladina organizacija u borbi protiv korupcije-Transparency International, je skup ciljeva koji se, potpomognuti ključnim strategijama ili pristupima, ostvaruju sa ili kroz ključne institucije, sektore ili specifične aktivnosti. Ovaj model je predstavljen kao sistem koji, kada djeluje interaktivno i efektivno, postiže dva glavna cilja: spriječava korupciju, što je dio borbe protiv lošeg upravljanja, te kreira efektivnu i efikasnu vlast koja radi u javnom interesu. Transparency International koristi ovaj model kao koncepcijsko i praktično sredstvo u razvoju anti-korupcijskih programa i projekata širom svijeta.

NIS studija pruža procjenu zakonskog okvira i stvarnog učinka institucija koje su relevantne za cjelokupan antikorupcijski sistem.

Zaključci ovih analiza predstavljaju trenutno stanje države, njenu političku volju, te ulogu civilnog društvu za potrebne relevantne reforme. U nastavku možete pronaći TIBIH studije nacionalnog integriteta za BIH.

Studija sistema nacionalnog integriteta BIH 2015.
studija_sistema_nacionalnog_integriteta_bosna_i_hercegovina_2015-1
Studija sistema nacionalnog integriteta BIH 2014.
studija-sistema-nacionalnog-integriteta-2013
Studija sistema nacionalnog integriteta BIH 2007.
studija_sistema_nacionalnog_integriteta_2007
Studija sistema nacionalnog integriteta BIH 2004.
studija-sistema-nacionalnog-integriteta-bih-2004
Unapređenje sistema nacionalnog integriteta BIH 2013.- Identifikacija osnovnih međunarodnih obaveza koje je BIH preuzela na polju borbe protiv korupcije i međunarodne standarde koji se odnose na propise o sprečavanju sukoba interesa, finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, javnim nabavkama i slobodnom pristupu informacijama, te preporuke za unapređenje propisa i njihovu efikasnu primjenu.
unapredjenje-sistema-nacionalnog-integriteta-u-bih2

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom