OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE

1. Lični podaci podnosioca:

Podnosioci koji žele ostati anonimni, ne moraju upisivati lične podatke, osim kontakta radi obavještavanja.


2. Podaci o licu za koje se sumnja da je korumpirano:

  • Ime i prezime odgovorne osobe:
  • Naziv državnog ili javnog organa:

3. PRUŽITE DETALJAN OPIS KORUPCIJE:

Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja službene dužnosti, zloupotrebe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prevare u službi, ili sličnih (po korupcionoj prirodi) djela, poput informacija o namještenim tenderima, javnim konkursima, nelicenciranim studijama, itd) od strane javnih službenika.

4. Podaci za eventualno novinarsko izvještavanje o slučaju korupcije:


DaNeNe znam

OBAVIJEŠTENJE ZA SVE PRIJAVIOCE:

Sve popunjene prijave koje se zaprime preko elektronskog obrasca za prijavu slučajeva korupcije se uredno protokolišu u okviru Centra.

Svi prеdmеti sе rјеšаvајu pо hrоnоlоškоm rеdu prispjeća u odnosu na ostale prijave.

NAPOMINJEMO:

Centar za pružanje pomoći u borbi protiv korupcije, Transparency International BiH ne pruža pomoć strankama ukoliko je posrijedi:

  • ZLOUPOTREBA ili iskorištavanje Centra za lične, imovinske, političke ili druge svrhe.

Centar ne vrši zastupanje stranaka niti se mješa u bilo kojem postupku koji se može voditi ili se vodi pred pravosudnim ili  organima uprave u BiH. Centar ne tumači presude donesene u bilo kojem stepenu pred sudovima u BiH, niti može na bilo koji način da utiče na pravosudne organe radi bržeg rješavanja nečijeg predmeta.

Centar ne radi administrativne ili slične stvari za koje je isključivo nadležna država i njena administracija.

Više o Centru možete provjeriti na www.ti-bih.org

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom