Zaustaviti zloupotrebe u raspodjeli pomoći za poplavljene privrednike u Doboju

TI BiH je apelovao na Grad Doboj da planirana sredstva od 3 miliona KM namijenjena za pomoć privrednicima pogođenim poplavama rasporedi po jasnim kriterijumima kojima će se utvrđivati koji privrednici imaju pravo na pomoć i na koji način se određuju pojedinačni iznosi pomoći.

Banja Luka, 16. maj 2016. – Transparency International u BiH uputio je apel Gradu Doboju da sredstva iz kreditnog zaduženja u iznosu od 3 miliona KM koje je odobrila Skupština grada Doboja, u svrhe direktne pomoći privrednicima koji su pretrpjeli štetu u poplavama 2014, rasporedi transparentno i na osnovu jasnih kriterijuma. TI BiH je već upozoravao da je dio sredstava u iznosu od 6 miliona KM ranije raspodijeljen privrednicima u Doboju bez jasno utvrđenih kriterijuma i kršenjem procedura, zbog čega se sada obratio gradskoj upravi Doboja sa apelom da raspodjela nove tranše od 3 miliona KM ne dovede do novih zloupotreba.
Podsjećanja radi, Fond solidarnosti RS je u julu 2015. odobrio sredstva u iznosu od 6 miliona KM za pomoć poplavljenim privrednim subjektima na području Doboja i ova sredstva dao na rapolaganje Udruženju privrednika „15. maj“ Doboj, koje ih je rasporedilo proizvoljno i bez ikakvih kriterijuma. Ovo udruženje je osnovano u junu 2014. godine, nakon samih poplava, i nemajavnih ovlašćenja. Udruženje je na netransparentan način, bez jasno utvrđenih kriterijuma izvršilo raspodjelu javnih novčanih sredstava, a izdata je i preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, koja navodi da su ova sredstva isplaćena nezakonit način, na osnovu prijedloga koji je dao nedržavni subjekat koji ne podliježe kontroli od strane Fonda. TI BiH je tada došao do podatka da je većina osnivača Udruženja zapravo i bila korisnik ovih sredstava, i da se 10 od 12 osnivača Udruženja pojavljuje se na spisku korisnika sredstava, što u praksi predstavlja jasan sukob interesa. Ukupan iznos sredstava koje su osnivači ovog udruženja praktično sami sebi dodijelili iznosi 488.000 KM, što je veliki procenat, s obzirom na činjenicu da su sredstva raspoređena na preko 600 privrednih subjekata.
Istim zaključkom iz 2015. kojim se Udruženju privrednika daje na raspolaganje 6 miliona iz Fonda solidarnosti, predviđeno je da će dodatna sredstva za pomoć privrednicima pogođenim poplavama u iznosu od 3 miliona KM biti obezbijeđena kreditnim zaduženjem, te je navedeno da se i ova sredstva raspodijele u skladu sa Prijedlogom sačinjenim od strane Udruženja privrednika „15. maj“ Doboj.
TI BiH smatra da se nova 3 miliona ne smiju raspodijeliti na isti način, te je apelovao na upravu Grada Doboj da pri raspodjeli naredne tranše sredstava, unaprijed utvrdi jasne kriterijume po kojima će se utvrđivati koji privrednici imaju pravo na pomoć i na koji način se određuju pojedinačni iznosi pomoći. Takođe je neophodno osigurati da prioritet imaju privrednici koji nisu dobili sredstva pri raspodjeli prve tranše, a koji ispunjavaju uslove, kako se ne bi dogodila situacija da neki privrednici dobiju pomoć više puta, a da ponovo pojedini privrednici koji ispunjavaju uslove ostanu uskraćeni za pomoć.
Potrebno je osigurati i da kriterijume za raspodjelu sredstava utvrdi javni organ sa jasno utvrđenim javnim ovlaštenjima da raspolaže javnim sredstvima i odlučuje o pravima građana, te uspostavi mogućnost preispitivanja zakonitosti i svrsishodnosti odluka o dodjeli sredstava. Na ovaj način građani bi imali veću garanciju da će sredstva biti iskorištena namjenski, solidarno i raspoređena onima kojima su stvarno i potrebna.
Kako bi se spriječila nastavak nezakonitosti u raspdjeli pomoći za poplavljene čak dvije godine nakon poplava, TI BiH se obratio i Radnogm tijelu za nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava predviđenih Zakonom o fondu solidranosti RS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dostavljajući svu prikupljenu dokumentacijom u vezi sa raspodjelom sredstava privrednicima u Doboju.

Press rls – 16.5.2016.