Principi javne uprave

Na konferenciji  koja je održana u Briselu 12.11.2014, predstavljen je ojačani pristup Evropske komisije reformi javne administracije u procesu pridruživanja EU, kao i Principi javne uprave koje su zajednički razvili Evropska komisija i OECD/SIGMA.

BiH nazadovala prema Indeksu percepcije korupcije

Transparency International objavio je Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2014. godinu, prema kojem je BiH na 80. mjestu prema nivou korupcije, sa ocjenom 39 na skali od 0 do 100, što predstavlja pad u odnosu na prošlu godinu.

Spriječiti ukidanje Pravilnika o sukobu interesa VSTV

Prijedlog za izmjene ili stavljanje van snage Pravilnika o sukobu interesa članova VSTV predstavlja pokušaj da se izbjegne sankcija za sukob interesa u kojoj se, prema medijskim napisima, našao Jovan Čizmović, jedan od članova Vijeća.

  • Center of civilian Initiatives
  • Centar za istraživačko novinarstvo
  • Civir Rights Defenders
  • European Comission
  • National Endownment for Democracy
  • Norwegian Ministry of Foreign Affairs
  • Open Societi Fund Bosnia and Herzegovina
  • Embassy of Sweeden
  • Transition
  • USAID