STVARANJE POZITIVNE SUDSKE PRAKSE U OBLASTI SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA

Sud je zauzeo stajalište da se odluke nadležnih organa po zahtjevima za pristup informacijama smatraju rješenjima, uprkos tome što ih Zakon o slobodi pristupa informacijama RS imenuje kao dopise i što ih javni organi nerijetko pokušavaju predstaviti kao neformalne akte kojima se samo proslijeđuju ili uskraćuju izvjesne informacije.

Omogućiti transparentan proces privatizacije u FBiH

Transparency International BiH uputio je pismo Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije FBiH sa zahtjevom za uključenje javnosti i civilnog društva u proces praćenja najavljene privatizacije 14 preduzeća u FBiH

TI BiH organizuje okrugli sto o zapošljavanju u javnom sektoru

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u okviru projekta „Monitoring reforme javne uprave – PARM“, organizuje okrugli sto na temu Procedure, pravila i kriterijumi zapošljavanja u javnom sektoru, na kojem će biti prezentovani rezultati Istraživanja o procesu zapošljavanja u javnim ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama koje obavljaju djelatnost od opšteg interesa.

Ubjedljivo najviše prijava na korupciju u državnoj upravi

U 2014. godini građani su Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine najčešće prijavljivali nepravilnosti pri procesu zapošljavanja, a veliki broj prijava slučajeva korupcije pristigao je i iz područja pogođenih poplavama i klizištima.

Potpisivanje „Memoranduma o saradnji“ između Transparency International BiH (TI BiH), te Saveza gradova i opština Republike Srpske (SOGRS) i Saveza gradova i općina Federacije BiH (SOGFBIH)

U utorak, 3. februara 2015. godine u 13 časova, u sali Sarajevo hotela Bristol u Sarajevu, održaće se svečano potpisivanje „Memoranduma o saradnji“ između Transparency International BiH (TI BIH), te Saveza gradova i opština Republike Srpske (SOGRS) i Saveza gradova i općina Federacije BiH (SOGFBIH).

Grupa organizacija civilnog društva iz RS traži od poslanika Narodne skupšine RS i skupštinskih odbora da povuku Prijedlog Zakona o javnom redu i miru RS iz skupštinske procedure

Grupa organizacija civilnog društva iz RS traži od poslanika Narodne skupšine RS i skupštinskih odbora da povuku Prijedlog Zakona o javnom redu i miru RS iz skupštinske procedure, dok se pojedine odredbe ovog Zakona dodatno pravno ne preciziraju i ne usaglase sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima, prije svega sa članom 10. Evropske konvencije o […]

Principi javne uprave

Na konferenciji  koja je održana u Briselu 12.11.2014, predstavljen je ojačani pristup Evropske komisije reformi javne administracije u procesu pridruživanja EU, kao i Principi javne uprave koje su zajednički razvili Evropska komisija i OECD/SIGMA.

BiH nazadovala prema Indeksu percepcije korupcije

Transparency International objavio je Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2014. godinu, prema kojem je BiH na 80. mjestu prema nivou korupcije, sa ocjenom 39 na skali od 0 do 100, što predstavlja pad u odnosu na prošlu godinu.

Spriječiti ukidanje Pravilnika o sukobu interesa VSTV

Prijedlog za izmjene ili stavljanje van snage Pravilnika o sukobu interesa članova VSTV predstavlja pokušaj da se izbjegne sankcija za sukob interesa u kojoj se, prema medijskim napisima, našao Jovan Čizmović, jedan od članova Vijeća.

  • Center of civilian Initiatives
  • Centar za istraživačko novinarstvo
  • Civir Rights Defenders
  • European Comission
  • National Endownment for Democracy
  • Norwegian Ministry of Foreign Affairs
  • Open Societi Fund Bosnia and Herzegovina
  • Embassy of Sweeden
  • Transition
  • USAID