25 08

TI BiH dobio spor protiv RUGIP-a o dostavljanju podataka o imovini 44 političara

Transparency International BiH dobio je upravni spor protiv Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) kojim je poništeno rješenje kojim je odbijen zahtjev za dostavljanje posjedovnih listova nepokretnosti i izvoda iz zemljišno-knjižnih uložaka za 44 političara. Imovinski podaci su između ostalog traženi za Nikolu Šprića, Nedeljka Čubrilovića, Miću Mićića, Milanka Mihajlicu, Igora Radojičića, Milicu

24 08

Usaglašen drugi set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen još jedan set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama kao nastavak procesa javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Svi usaglašeni prijedlozi

14 08

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BOSNE I HERCEGOVINE OBJAVLJUJE: U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH) želi kreirati strategiju organizacije za period 2015-2020, uz prateće planove i procedure, s ciljem unapređenja internih procesa, kapaciteta organizacije, te uticaja koji organizacija ima na okruženje. U okviru procesa kreiranja strategije, TI BiH

14 08

J A V N I P O Z I V

za dostavljanje ponuda za ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O UPOZNATOSTI I STAVOVIMA GRAĐANA O TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u okviru aktivnosti na kreiranju novog strateškog plana organizacije, želi ispitati stavove građana i njihovu upoznatost sa aktivnostima i radom TI BiH, kao i njihove stavove o pravcima djelovanja TI BiH u

04 08

Usaglašen prvi set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International BiH (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija i uz podršku Fonda otvoreno društvo, održao je sastanak na kome je definisan i usaglašen prvi set prijedloga mjera o slobodi pristupa informacijama čime je počeo proces javnih konsultacija za kreiranje Akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast. Prvi set prijedloga mjera

23 07

Ostavka predsjedavajućeg Odbora direktora TI BiH

Sarajevo 22. juli 2015. — Nakon nepuna dva mandata na ovoj poziciji, dosadašnji predsjedavajući Odbora direktora Transparency International BiH, Emir Đikić, podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju, iz razloga lične prirode.

22 07

Nevladine organizacije pokreću proces kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP-a

Koalicija nevladinih organizacija koju čine Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne i Centar za istraživačko novinarstvo, u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) poziva sve zainteresovane da učestvuju u procesu kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu

17 07

Prezentacija izvještaja o sistemu integriteta za 10 opština

Transparency International BiH (TI BiH) organizuje konferenciju za medije na kojoj će predstaviti istraživanje pod nazivom Procjena sistema lokalnog integriteta (LIS procjena), koja je rađena u 10 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini Ova procjena je urađena u okviru projekta koji finansira EU pod nazivom “Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije

13 07

Javna uprava neefikasna, glomazna i ispolitizovana

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) je održao prezentaciju analize Efikasnost i učinkovitost u strukturama državnih organa javne uprave u BiH, na kojoj su predstavljeni i nalazi istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) o procedurama zapošljavanja državnih službenika i direktora agencija. Stanje u javnoj upravi je neodrživo i reforme ne daju željene rezultate, posebno

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555