23 07

Ostavka predsjedavajućeg Odbora direktora TI BiH

Sarajevo 22. juli 2015. — Nakon nepuna dva mandata na ovoj poziciji, dosadašnji predsjedavajući Odbora direktora Transparency International BiH, Emir Đikić, podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju, iz razloga lične prirode.

22 07

Nevladine organizacije pokreću proces kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP-a

Koalicija nevladinih organizacija koju čine Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne i Centar za istraživačko novinarstvo, u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) poziva sve zainteresovane da učestvuju u procesu kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu

17 07

Prezentacija izvještaja o sistemu integriteta za 10 opština

Transparency International BiH (TI BiH) organizuje konferenciju za medije na kojoj će predstaviti istraživanje pod nazivom Procjena sistema lokalnog integriteta (LIS procjena), koja je rađena u 10 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini Ova procjena je urađena u okviru projekta koji finansira EU pod nazivom “Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije

13 07

Javna uprava neefikasna, glomazna i ispolitizovana

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) je održao prezentaciju analize Efikasnost i učinkovitost u strukturama državnih organa javne uprave u BiH, na kojoj su predstavljeni i nalazi istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) o procedurama zapošljavanja državnih službenika i direktora agencija. Stanje u javnoj upravi je neodrživo i reforme ne daju željene rezultate, posebno

11 07

Prezentacija za medije o reformi javne uprave

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje prezentaciju za medije o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini. na kojoj će biti predstavljeni nalazi TI BiH o dosadašnjim rezultatima reforme, uz poseban fokus na procedure zapošljavanja u javnoj upravi u BiH. Ovom prilikom biće predstavljena i analiza Efikasnost i učinkovitost organa državne službe u

08 07

Održane prezentacije Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u tri kantona

Sarajevo, 8. juli 2015. – Transparency International Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), održao prezentacije Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015–2019. 25. juna u Bosansko – podrinjskom, 30. juna u Srednjobosanskom i 2. jula uTuzlanskom kantonu. Strategiju za borbu protiv korupcije je

01 07

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. u Tuzlanskom kantonu

  Transparency International Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Tuzlanskom kantonu. Na prezentaciji će se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, te predstavnici javnih ustanova, javnih preduzeća, medija i civilnog

29 06

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Srednjebosanskom kantonu

Transparency International Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Srednjebosanskom kantonu. Cilj prezentacije je da se svi organi vlasti u Srednjebosanskom kantonu upoznaju sa potrebom uspostave mehanizma koordinacije na nivou

24 06

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Bosansko–podrinjskom kantonu

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Bosansko-podrinjskom kantonu. Cilj prezentacije je da se svi organi vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu upoznaju sa potrebom uspostave mehanizma koordinacije

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555