01 07

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. u Tuzlanskom kantonu

  Transparency International Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Tuzlanskom kantonu. Na prezentaciji će se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, te predstavnici javnih ustanova, javnih preduzeća, medija i civilnog

29 06

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Srednjebosanskom kantonu

Transparency International Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Srednjebosanskom kantonu. Cilj prezentacije je da se svi organi vlasti u Srednjebosanskom kantonu upoznaju sa potrebom uspostave mehanizma koordinacije na nivou

24 06

Prezentacija Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Bosansko–podrinjskom kantonu

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015 – 2019. u Bosansko-podrinjskom kantonu. Cilj prezentacije je da se svi organi vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu upoznaju sa potrebom uspostave mehanizma koordinacije

23 06

JAVNI POZIV – JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA UČEŠĆE U KREIRANJU I USPOSTAVLJANJU PLANOVA INTEGRITETA

Cilj Javnog poziva je odabir jedinica lokalne samouprave (JLS) koje će, uz podršku Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), raditi na kreiranju i uspostavljanju antikorupcijskih planova/planova integriteta, s ciljem smanjenja korupcije i unapređenja transparentnosti, odgovornosti i integriteta u svome radu. TI BiH, u saradnji sa Savezom opština i gradova RS, Savezom općina i

15 06

Otvoreno pismo Vijeću ministara BiH

Obraćamo Vam se povodom činjenice da od novembra 2013., kada su usvojene izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa BiH, kojim je predviđena nova Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, ovo tijelo još uvijek nije u potpunosti formirano. Poštovani, Transparency International Bosne i Hercegovine smatra zabrinjavajućim činjenicu da Vijeće ministara BiH još uvijek nije usvojilo izmjene

09 06

TI BiH dobio 14 sporova protiv institucija u 2014. godini

Transparency International BiH je tokom 2014. godine podnio 32 tužbe protiv javnih institucija zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koje su se uglavnom odnosile na pogrešnu primjenu pojedinih članova zakona, nesprovođenje testa javnog interesa i ćutanje administracije. Od ukupno 32 spora, 14 presuda je donseseno u korist TI BIH, jedan spor je TI BiH izgubio, a u

05 06

Republičko tužilaštvo RS proslijedilo predmet Bobar banke Tužilaštvu BiH

Republičko tužilaštvo Republike Srpske informisalo je Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) da je glavni republički tužilac predmet „Bobar banka“ delegirao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer kako je navedeno u dopisu Republičkog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca i međunarodnom kriminalu. TI BiH je ranije uputio Republičkom tužilaštvu RS zahtjev

17 05

TI BiH i koalicija NVO pružaju podršku akcionom planiranju BiH

Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, a u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija (Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, Analitika, Zašto ne, Centar za istraživačko novinarstvo – CIN), organizuje konferenciju pod nazivom Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

14 05

Podnesena inicijativa za ocjenu ustavnosti ZJRM

Transparency International Bosne i Hercegovina i Klub novinara Banjaluka – Udruženje BH novinari su podnijeli Ustavnom sudu Republike Srpske zajedničku Inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o javnom redu i miru RS.

11 05

Udar na rad nevladinih organizacija

Nacrt Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija, predstavlja diskriminaciju prema NVO koje se finansiraju od stranih donatora i jasno pokazuje da je namjera vlasti u RS da ograniče rad organizacijama koje kritikuju rad vlasti

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555