26 11

TI BiH Škola integriteta u Bijeljini

Škola integriteta, koju Transparency International BiH (TI BiH) organizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, mjesto je gdje se mladi ljudi mogu upoznati sa temama koje u središtu pažnje imaju pitanje korupcije, i to kroz predavanja priznatih stručnjaka i praktičara.

15 11

Prezentacija Procjene sistema integriteta Grad Mostar

Transparency International Bosne i Hercegovine je po prvi put izradio detaljnu procjenu sistema integriteta (LIS procjena) u 10 jedinica lokalne samouprave, uključujući i Grad Mostar. Procjena je rađena na osnovu metodologije koju je sačinio Transparency International, a koja je globalno testirana.

12 11

Napredak bez napretka?

Iako je ovaj Izvještaj o napretku najavljivan kao najbolji do sada, pokazao je da se u svim oblastima zakoni urušavaju, nivo njihove primjene je minimalan, institucije su neefikasne i bez koordinacije, osporavaju se osnovna ljudska prava, a politički pritisci su vidljivi u svim sferama.

06 11

Zaključci sa okruglog stola Reforma javne uprave u kontekstu predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi (Sarajevo, 03.11.2015.)

Na okruglom stolu Reforma javne uprave u kontekstu predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi, koju je Transparency International BiH održao 03. novembra 2015. godine u Sarajevu, učestvovali su predstavnici institucija uključenih u reformski proces, kao i predstavnici zakonodavne vlasti, civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija.

02 11

Okrugli stol o reformi javne uprave

Transparency International Bosne i Hercegovine  organizuje okrugli stol na temu „Reforma javne uprave u kontekstu predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi“, na kojem će se posebno diskutovati o predloženim zakonskim izmjenama i dopunama i njihovom mjestu u odnosu na aktuelne reformske procese.

29 10

Zaključci sa konferencije Sukob interesa i imovinski kartoni – dugoročna rješenja za institucionalni i zakonski okvir

Na Konferenciji Sukob interesa i imovinski kartoni – dugoročna rješenja za institucionalni i zakonski okvir, koju je Transparency International BiH održao 27. oktobra 2015. u Sarajevu, učestovali su predstavnici institucija koje provode zakone u oblasti sukoba interesa i imovinskih kartona, kao i predstavnici zakonodavne vlasti, civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija.

29 10

Izabran novi Predsjedavajući Odbora direktora TI BiH

Na XII redovnoj sjednici Skupštine Transparency International BiH, održanoj 24.10.2015. godine u Banja Luci, Srđan Blagovčanin je izabran za novog Predsjedavajućeg Odbora direktora. Mandat predsjedavajućeg Odbora direktora je četiri godine, a članovi Odbora direktora su Fatima Hajdarević, Aleksandra Martinović, Boris Divjak i Siniša Marković.

29 10

Prezentacija Procjene sistema integriteta Općina Stari Grad Sarajevo

Transparency International Bosne i Hercegovine je po prvi put izradio detaljnu procjenu sistema integriteta (LIS procjena) u 10 jedinica lokalne samouprave, uključujući i Općinu Stari Grad Sarajevo. Procjena je rađena na osnovu metodologije koju je sačinio Transparency International, a koja je globalno testirana.

28 10

Prezentacija Procjene sistema integriteta Grad Bijeljina

Transparency International Bosne i Hercegovine je po prvi put izradio detaljnu procjenu sistema integriteta (LIS procjena) u 10 jedinica lokalne samouprave, uključujući i Grad Bijeljinu. Procjena je rađena na osnovu metodologije koju je sačinio Transparency International, a koja je globalno testirana.

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555