INTERAKTIVNA MAPA - TRANSPARENTNOST OPŠTINA

RBr

Naziv općine

Indeks transparentnosti

1

Banja Luka

76

2

Bijeljina

74

3

Bihać

70

4

lidža

70

5

Zavidovići

69

6

Maglaj

69

7

Teslić

69

8

Bratunac

69

9

Bosanska Krupa

68

10

Rogatica

68

11

Foča Ustikolina

68

12

Vogošća

68

13

Jablanica

68

14

Šamac

67

15

Modriča

67

16

Vlasenica

67

17

Ugljevik

67

18

Sapna

67

19

Lukavac

66

20

Konjic

66

21

Laktaši

66

22

Trebinje

66

23

Krupa na Uni

66

24

Zvornik

66

25

Centar Sarajevo

66

26

Zenica

65

27

Ključ

65

28

Prijedor

65

29

Novi Grad Sarajevo

65

30

Kalesija

65

31

Gradiška

64

32

Bosanski Petrovac

64

33

Goražde

64

34

Sokolac

64

35

Gornji Vakuf – Uskoplje

64

36

Tuzla

64

37

Hadžici

63

38

Foča

63

39

Derventa

63

40

Prozor – Rama

62

41

Stari Grad

62

42

Fojnica

62

43

Rudo

62

44

Doboj Jug

62

45

Pelagićevo

61

46

Istočna Ilidža

61

47

Sanski Most

61

48

Domaljevac-Šamac

61

49

Čapljina

60

50

Brod

60

51

Tešanj

60

52

Ljubuški

60

53

Livno

60

54

Velika Kladuša

60

55

Novi Travnik

60

56

Kozarska Dubica

60

57

Travnik

60

58

Živinice

60

59

Kalinovik

60

60

Doboj

59

61

Pale

59

62

Visoko

59

63

Kakanj

59

64

Kotor Varoš

59

65

Ribnik

58

66

Bugojno

58

67

Gradačac

58

68

Novo Sarajevo

58

69

Lopare

58

70

Mrkonjić Grad

57

71

Istočno Novo Sarajevo

57

72

Brčko distrikt BiH

57

73

Cazin

57

74

Olovo

56

75

Višegrad

56

76

Vitez

56

77

Orašje

56

78

Busovača

56

79

Istočni Stari Grad

56

80

Pale Prača

56

81

Breza

56

82

Drinić

55

83

Srebrenica

55

84

Stolac

55

85

Novo Goražde

55

86

Milići

54

87

Čitluk

54

88

Berkovići

54

89

Čelinac

53

90

Bileća

53

91

Bužim

53

92

Tomislavgrad

53

93

Donji Vakuf

53

94

Kneževo

53

95

Usora

53

96

Petrovo

53

97

Vareš

53

98

Kladanj

52

99

Žepče

52

100

Donji Žabar

52

101

Jezero

52

102

Kupres

52

103

Šekovići

52

104

Mostar

52

105

Ravno

51

106

Prnjavor

51

107

Banovići

51

108

Ćelić

51

109

Han Pijesak

51

110

Novi Grad

51

111

Ilijaš

51

112

Čajniče

51

113

Gračanica

51

114

Srbac

50

115

Srebrenik

50

116

Glamoč

50

117

Trnovo FBiH

49

118

Gacko

49

119

Nevesinje

49

120

Osmaci

49

121

Trnovo RS

48

122

Kostajnica

48

123

Odžak

46

124

Doboj-Istok

46

125

Kreševo

45

126

Ljubinje

44

127

Vukosavlje

44

128

Široki Brijeg

44

129

Grude

44

130

Posušje

43

131

Oštra Luka

42

132

Šipovo

42

133

Teočak

40

134

Bosansko Grahovo

39

135

Neum

38

136

Istočni Mostar

23

137

Kupres RS

21

138

Dobretić

16

139

Jajce

12

140

Kiseljak

7

Prijavi korupciju

Pozivom na broj

0800 - 55555