Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini (TAPE)

Trajanje projekta: 1.12.2016 - 31.07.2018

Nosilac projekta: Agencija za razvoj preduzeća – EDA Banja Luka
Partner: Transparency International u BiH
Budžet projekta: 123.000 KM
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije

Opšti cilj projekta je poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora u BiH, kao i stvaranje pretpostavki za praćenje učinka javnih preduzeća BiH.
Specifični cilj projekta je razvoj, promocija i iniciranje promjena u propisima o javnim preduzećima u cilju povećanja transparentnosti planiranih i realizovanih aktivnosti.
Očekivani rezultati:

  1. Pripremljena i objavljena komparativna studija o transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća;
  2. Vodič ua pripremu godišnjih planova i godišnjih izvještaja pripremljeni i implementirani u ciljanom broju preduzeća;
  3. Zakonske izmjene na zakone o javnim preduzećima u dijelu koji definiše obavezu transparentnog rada javnih preduzeća upućene u parlamentarnu proceduru

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom