Jačanje sistema društvenog integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske

Nosilac projekta: Transparency International e.V. (Sekretarijat)

Partner: Transparency International BiH

Trajanje: 01. maj 2014. – 30. april 2017.
Iznos:182.017,70 EUR

Regionalni projekat “Jačanje Sistema Društvenog Integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske” (NIS) traje tri godine i implementira se u saradnji sa Transparency International Sekretarijatom u Berlinu.
Glavni cilj projekta je unapređenje standarda upravljanja, nivoa transparentnosti i smanjenje korupcije, čime se doprinosi demokratskoj stabilnosti i održivom razvoju u Bosni i Hercegovini.
Specifičan cilj projekta je promovisanje antikorupcionih politika zasnovanih na činjenicama i praksama državnih i nedržavnih subjekata, kroz pružanje detaljne procjene prednosti i nedostataka antikorupcionog sistema u državi, a što se može koristiti kao ključna startna tačka za ukazivanje na oblasti koje zahtijevaju prioritetno djelovanje.
Sistem društvenog integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili određene aktivnosti (“stubove”) koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu. To su: zakonodavstvo, izvršna i sudska vlast, javna uprava, agencije za primjenu zakona, Institucije ombudsmena, antikorupcijske agencije, izborna komisija, revizorske institucije, sistem javnih nabavki, civilno društvo, političke partije, mediji, poslovni sektor i međunarodne institucije.
Studija NIS temelji se na kvalitativnoj i kvantitativnoj procjeni institucija koje su bitne za sveukupan sistem borbe protiv korupcije.
Ciljna grupa projekta su sve glavne institucije u zemlji (“stubovi”) koje imaju ulogu u borbi protiv korupcije, a finalni korisnici su građani BiH, donatorska zajednica te organizacije civilnog društva angažovane u borbi protiv korupcije.
NIS procjena će rezultirati preporukama za oblasti ili aktivnosti koje zahtijevaju pažnju u kratkoročnom ili srednjoročnom periodu, a koje mogu stvoriti osnovu za donatorsku podršku, saradnju i koordinaciju.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom