Ukupna vrijednost projekta: 47.000 USD

Glavni fokus TI BiH u ovom projektu biće otkrivanje različitih aspekata trošenja javnih sredstava od strane državnih preduzeća, s posebnim osvrtom na njihove ugovore i raspodjelu sredstava za oglašavanje u izbornim godinama.
Glavni cilj projekta jeste jačanje nadzora nad javnim preduzećima putem rasvjetljavanja načina upravljanja njihovim sredstvima i informisanja javnosti o pronevjeri javnih sredstava, te političkim i ličnim uticajima na načine na koje ova preduzeća troše novac poreskih obveznika.

Konkretni ciljevi:
– Obezbjeđivanje uvida u ugovorne procedure javnih preduzeća i ocjena transparentnosti istih.
– Utvrđivanje političkih uticaja na preduzeća u državnom vlasništvu i identifikacija praksi obezbjeđivanja dobiti za političke stranke i njihov menadžment kroz dodjelu sredstava od javnih preduzeća
– Utvrđivanje veza između privatnih preduzeća angažovanih od strane javnih preduzeća i političkih stranaka.

Aktivnosti će biti izvedene u tri faze:
Pripremna faza – utvrđivanje metodologije i uzorkovanja javnih preduzeća što podrazumijeva utvrđivanje generalnog uzorka javnih preduzeća radi prikupljanja podataka o transparentnosti procesa javnih nabavki, uspostavljanje kriterija i pokazatelja za vrstu podataka koji će se koristiti, uključujući instrumente i načine prikupljanja podataka, kao i utvrđivanje uzorka za istraživanje troška oglašavanja i metodologije za prikupljanje podataka o privatnim preduzećima.
Faza prikupljanja podataka, tj. prikupljanje relevantnih informacija o pojedinačnim ugovorima javne nabavke koje su sklopila javna preduzeća, koja će se kasnije analizirati u svrhu procjene transparentnosti i identifikacije prakse obezbjeđivanja dobiti za političke stranke i njihov menadžment kroz dodjelu sredstava od javnih preduzeća.
Analiza podataka i izlaganje rezultata – objavljivanje tri analize gore pomenutih aspekata javnih nabavki i promocija rezultata kroz pojedinačne priče, slikovne prikaze, video priče, ilustracije i nadogradnju baze podataka ugovora.