Opšti cilj projekta je osigurati zajedničko djelovanje vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini u procesu izgradnje otvorene vlasti kroz promociju proaktivne transparentnosti u radu javnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta.

Cilj projekta je jačanje i unapređenje kapaciteta u 5 odabranih institucija na državnom nivou koje će kroz izradu, uspostavljanje i provođenje osnovnih zahtjeva proaktivne transparentnosti poboljšati svoje razumijevanje koncepta transparentnosti, kao i procjena provedbe politike otvorenih podataka u Federaciji BiH i upoznavanje vlasti sa konceptom otvorenih podataka.

Projektne aktivnosti:

  • Obuka predstavnika iz 5 odabranih institucija o najboljim praksama proaktivne transparentnosti i otvorene vlasti;
  • Radionice sa predstavnicima iz 5 odabranih institucija o tome kako povećati odgovornost i transparentnost;
  • Napraviti procjenu stanja spremnosti otvorenih podataka u Bosni i Hercegovini na nivou Federacije;
  • Organizacija završne konferencije / prezentacija rezultata projekta.

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijeni osnovni zahtjevi proaktivne transparentnosti među pet institucija na državnom nivou;
  • Pet institucija sačinile akcione planove u cilju postizanja proaktivne transparentnosti i institucionalizirale metodologiju praćenja i evaluacije napretka;
  • Povećano znanje i izgrađeni kapaciteti o mehanizmima i oblicima komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i građanima s ciljem otvaranja vlasti, a time i povećanja odgovornosti i transparentnosti u radu javnih institucija;
  • Napravljena procjena stanja spremnosti otvorenih podataka u Bosni i Hercegovini na nivou Federacije BiH;
  • Zainteresovane strane i građani obaviješteni o rezultatima projekta i dostupnosti osnovnih zahtjeva proaktivne transparentnosti.