Nosilac projekta: Transparency International Republika Češka
Partner na projektu: Transparency International BiH
Projekat finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike kroz program Tranzicija
Budžet projekta: 337.000 CZK

Ciljevi projekta:
– Izrada analize i preporuka o javnim nabavkama u sektoru zdravstva;
– Objavljivanje Analize i preporuka o javnim nabavkama u sektoru zdravstva;
– Priprema ciljnih grupa za implementaciju preporuka o javnim nabavkama u sektoru zdravstva.

Očekivani učinak:
– Napravljena analiza i definisane preporuke o javnim nabavkama u sektoru zdravstva;
– Studijska posjeta predstavnika ciljnih grupa u CR sa fokusom na javne nabavke u zdravstvu;
– Organizacija prezentacije i diskusije o Analiza i preporuke o javnim nabavkama u zdravstvu – seminari za stručnjake o javnim nabavkama;
– Glavni akteri i građani obaviješteni o rezultatima projekta putem konferencije za novinare.

Projektne aktivnosti:
– Dizajniranje Pravna analiza sadrži osnovne kvantitativne podatke koji se odnose na temu javnih nabavki medicinske opreme i mapiranje postojećih praksi i problematična pitanja koja se odnose na javne nabavke medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama u BiH;
– Identificiranje 3 učesnika za studijske posjete u Češkoj;
– Radni sastanak predstavnika oba partnera u BiH i kandidata za studijske posjete; specifikacije programa studijske posjete u Češkoj, detaljne aktivnosti, logistika; diskusija o strukturi i sadržaju Preporuka;
– Pregled konačne verzije Preporuka;
– Organizacija dva seminara za stručnjake u oblasti javnih nabavki s ciljem predstavljanja Analiza i preporuka, i 2 konferencije za novinare;
– Distribucija elektronske verzije Analize i preporuka.