Partneri na projektu: Centar za istraživačko novinarstovo, Centar za društvena istraživanja Analitika, EDA Razvojna agencija BL, Udruženje građana „Tender“
Budžet projekta: 70.500,00 USD

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je dokumentovati na relevantnom uzorku javnih nabavki različite oblike kršenja Zakona o javnim nabavkama kako bi se stvorio snažan osnov za zagovaranje pune transparentnosti postupaka javnih nabavki i to kroz cjelokupan ciklus nabavke.

Specifični cilj projekta je da se putem namjenski razvijene metodologije monitoringa procesa pripreme, raspisivanja tendera i ugovaranja, kroz posmatranje konkretnih javnih nabavki u realnom vremenu, korištenjem liste za provjeru kreirane prilagođavanjem liste rizika integriteta javne nabavke iz OECD metodologije i kataloga dokumenata, izvrši rano otkrivanje i dokumentovanje nepravilnosti/zloupotreba u posmatranim nabavkama, te da se stvore odgovarajuće baze slučajeva sa svim karakterističnim detaljima, kao sadržaj za dalje javno djelovanje putem društvenih mreža i portala.

Projektne aktivnosti:

Monitoring će na uzorku javnih nabavki, uključivati sljedeće korake:

 • Identifikacija i izbor slučajeva za praćenje
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Analiza tenderske dokumentacije/analiza činjeničnog stanja (identifikacija rizika)
 • Evaluacija ponuda
 • Klasifikacija slučaja
 • Hitno reagovanje
 • Priprema pojedinačnih izvještaja
 • Dokumentovanje (kreiranje dosjea)
 • Unos u info sistem.

 

Očekivani rezultati:

 1. Otkrivene i dokumentovane nepravilnosti i zloupotrebe u posmatranim nabavkama u realnom vremenu
 2. Kreirane baze slučajeva sa svim karakterističnim detaljima, kao sadržaj za dalje javno djelovanje putem društvenih mreža i portala