Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije

Donator: Civil Rights Defenders
Trajanje projekta: 01.01.2017-31.12.2017
Iznos: 280.000 SEK
Donator: Ministarstvo vanjskih poslova, Vlada Njemačke
Trajanje projekta: 01.03.2017. – 28.09.2019.
Iznos: 76.340 EUR
“Centar za pružanje pomoći u borbi protiv korupcije – ALAC projekat, odbija biti apatičan ako se ljudi suočavaju sa korupcijom. Radije im demonstrira kako da postanu uključeni u borbu protiv korupcije kada im se za to pruže jednostavni, vjerodostojni i održivi mehanizmi.” ALAC priručnik, Ben Elers

Činjenice o projektu:

 • Ponuditi alternativni instrument saradnje građana i nadležnih javnih institucija u suzbijanju pojedinačnih slučajeva korupcije;
 • Informisanje i obrazovanje građana, te njihovo veće aktivno učešće u borbi protiv korupcije;
 • Uočavanje, razmjena i obrada korisnih informacija o pojavama korupcije;
 • Saradnja sa nadležnim javnim institucijama prilikom procesuiranja slučajeva korupcije;
 • Zaštita identiteta građana koji prijavljuju korupciju;
 • Pružanje praktičnih informacija kroz besplatnu pravnu pomoć;
 • Otvoreni dijalog sa nadležnim javnim institucijama na entitetskim i državnom nivou radi sistemske i organizovane borbe protiv korupcije;
 • Monitoring rada nadležnih javnih institucija prilikom procesuiranja slučajeva korupcije.
 • Pružanje pravne pomoći licima koja se obrate Centru, vođenje baze podataka (ko se žalio, na šta, koja institucija je umješana, koji organi vlasti su pokazali najviše spremnosti u sprečavanju korupcije);
 • Mjesečni izvještaji za medije i javnost;
 • Kreiranje brošura za građane o važnosti individualnog učešće u borbi protiv korupcije;
 • Vodič za vladine agencije o postupanju sa žalbama građana i obavezama na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama i Zakonu o sukobu interesa;
 • Saradnja sa novinarima, radio i TV emiterima u kreiranju priloga o korupciji.

Ciljevi projekta:

Aktivnosti projekta:

ALAC je kao pilot projekat otpočeo sa implementacijom u BiH od kraja 2003. godine i aktivan je sve do danas. Predstavlja okosnicu rada Transparency International BiH zbog svoje konzistentnosti. U roku od 6 godina aktivnog rada antikorupcione linije smo zaprimili preko 10 000 licnih i anonimnih prijava, pritužbi i žalbi građana i građanki širom teritorije BiH.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom