Šta mi radimo


Širok spektar TI BiH aktivnosti

Zakon o sukobu interesa i Zakon o slobodi pristupa informacijama

Poboljšanje zakonske regulative, vodič za vladine agencije o postupanju sa žalbama građana i obavezama na osnovu Zakona, obuka za predstavnike nevladinih organizacija, saradnja sa Izbornom komisijom u procesu monitoringa finansiranja političkih partija. Razvoj kodeksa za poslanike i poslovne ljude.

Istraživačko novinarstvo

Obuka novinara-istraživača, monitoring rada medija, dodijela Nagrade novinarskog Integriteta za istraživački rad novinara i prezentacija rada TIBiH-a u medijima (mjesečni izvještaji za medije i javnost).

Analiza korupcije

Razvoj državnog indeksa korupcije, Studija percepcije korupcije (2002. i 2004), Studija sistema nacionalnog interiteta (2004. i 2007), Globalni index percepcije korupcije, priprema i štampa detaljnih i metodoloških kontinuiranih studija korupcije.

Kampanja podizanja svjesti

Jačanje transparentnosti, saradnja sa vladama, parlamentima, poslanicima i političkim partijama, stimulišući ispunjavanje predizbornih obećanja kroz aktivnosti Grozd koalicija.Prva besplatna telefonska linija u NVO sektoru za pružanje pravne pomoći licima koja se obrate Centru (takođe žalbe građana o nepoštivanju Zakona, ostali slučajevi korupcije), vođenje baze podataka.

Memorandumi o razumijevanju i saradnji potpisani sa svim relevantnim institucijama u BiH

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom