Šta mi radimo

Naš Strateški plan 2015 – 2020

Strateski plan TI BiH 2015-2020

Širok spektar TI BiH aktivnosti

Zakon o sukobu interesa i Zakon o slobodi pristupa informacijama

Poboljšanje zakonske regulative, vodič za vladine agencije o postupanju sa žalbama građana i obavezama na osnovu Zakona, obuka za predstavnike nevladinih organizacija, saradnja sa Izbornom komisijom u procesu monitoringa finansiranja političkih partija. Razvoj kodeksa za poslanike i poslovne ljude.

Istraživačko novinarstvo

Obuka novinara-istraživača, monitoring rada medija, dodijela Nagrade novinarskog Integriteta za istraživački rad novinara i prezentacija rada TIBiH-a u medijima (mjesečni izvještaji za medije i javnost).

Analiza korupcije

Razvoj državnog indeksa korupcije, Studija percepcije korupcije (2002. i 2004), Studija sistema nacionalnog interiteta (2004. i 2007), Globalni index percepcije korupcije, priprema i štampa detaljnih i metodoloških kontinuiranih studija korupcije.

Kampanja podizanja svjesti

Jačanje transparentnosti, saradnja sa vladama, parlamentima, poslanicima i političkim partijama, stimulišući ispunjavanje predizbornih obećanja kroz aktivnosti Grozd koalicija.

Brojne reference TIBiH-a:

  • Učešće na preko 160 konferencija, seminara i radionica
  • Tri izvještaja i četiri dijagnostičke studije
  • Nova studija koja se nalazi u pripremi
  • Edukacija više od 350 predstavnika, 70 novinara, 80 predstavnika nevladinih organizacija
  • Regionalna saradnja sa ograncima (HR, SRB, CG, KOS, MAK, ROM, TUR)
  • Preko 800 novinskih članaka, 450 radio nastupa, gostovanja i TV intervjua
  • Prisutnost u međunarodnom Odboru direktora TI
  • Prvi akreditovani nacionalni ogranak u ex Jugoslaviji
  • Intenzivno korištenje TI resursa Sekretarijata u Berlinu
  • Organizacija sa vidljivim rezultatima kojoj građani najviše vjerujuPrva besplatna telefonska linija u NVO sektoru za pružanje pravne pomoći licima koja se obrate Centru (takođe žalbe građana o nepoštivanju Zakona, ostali slučajevi korupcije), vođenje baze podataka.

Memorandumi o razumijevanju i saradnji potpisani sa svim relevantnim institucijama u BiH

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom