Osnovne informacije

 

Datum osnivanja ogranka: 23. Februar 2001.
Datum akreditovanja ogranka: 12. Oktobar 2002.
Broj profesionalno zaposlenog osoblja: 18
Broj članova Skupštine TI BiH: 27

Nadležni koordinator TI-Sekretarijata:

Cornelia Abel, Regionalni koordinator za Jugoistočnu Evropu, Tursku i Izrael, cabel@transparency.org

www.transparency.org

 

 

 

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom