Prijedlog izmjena Zakona o javnim nabavkama BiH, maj 2015.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom